Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Maatschappij en welzijn / Pedagogiek   Het sociaal contract, de welvaartsstaat en het onopgeloste armoedevraagstuk

Het sociaal contract, de welvaartsstaat en het onopgeloste armoedevraagstuk

Al verschillende decennia faalt de verzorgingsstaat in het terugdringen van de relatieve inkomensarmoede onder de bevolking op actieve leeftijd, in België en andere rijke welvaartsstaten. In deze inhoudelijke nascholing kom je uitgebreid te weten hoe dat komt en verneem je mogelijke oplossingen. Dompel je onder in dit kennisbad en debatteer mee over deze boeiende materie die iedereen aangaat, ook je leerlingen.

Programma

In dit hoor- en discussiecollege krijg je diepgaand inzicht in het onderwerp met ruimte voor vragen en discussie.
We vertrekken van de probleemstelling dat de welvaartsstaat op dit moment faalt in haar missie, namelijk het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwakkeren. De gelijktijdige stijging van inkomensarmoede, werkgelegenheid en sociale overheidsuitgaven wijst op een systematisch probleem, dat in de toekomst nog zal aangescherpt worden door o.a. de vergrijzing, klimaattransitie en digitalisering.
Vervolgens stelt de lesgever als mogelijke oplossing een herijking van het sociaal contract voor. Dat sociaal contract moet voortbouwen op de verworvenheden van de naoorlogse sociale verzorgingsstaat maar meer herverdelen en meer zekerheden bieden. Hoe dit aan te pakken wordt grondig uitgelegd. Internationale samenwerking door de nationale welvaartsstaten is daarbij een must.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • heb je inzicht in de organisatie van de samenleving en het onopgeloste armoedeprobleem;
  • kan je kritisch reflecteren over hedendaagse beleidsdiscussies.

Doelgroep

Leerkrachten secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs

Begeleiding

Bea Cantillon is als Professor Emeritus verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Ze publiceerde uitgebreid en internationaal over een brede waaier van onderwerpen waaronder armoede, sociaal beleid, sociale zekerheid, de welvaartsstaat en gender. Daarnaast is ze altijd al actief geweest, onder andere als adviseur voor de Belgische regering, voorzitter van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en van de expertencommissie Pensioenhervorming 2020-2040.

Praktisch

Cursuscode: 24/ECO/041A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Maxime Wauters, , maxime.wauters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 17 februari 2025 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen