Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Directie   Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen

Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen

Deze cursus is een herwerking van de nascholing 'Kleuters prikkelen en boeien'.

Programma

Na de verschillende vormen van observatie vertrekken we van het spel van de kinderen in eigen klas. Door mee te spelen in de hoeken krijg je een duidelijker beeld, weet je wat je moet aanbieden, inspelend op hun exploratiedrang. We zoeken naar een aangepast aanbod door kinderen uit te dagen om net dat stapje verder te gaan. We nemen de inrichting mee, bespreken de materialen, zoeken aaneensluitende activiteiten. We richten onze aandacht op een gedifferentieerd aanbod van de verschillende soorten spelen. We bespreken activiteiten die we zien tijdens hun spel en zoeken naar differentiatievormen. Aan de hand van observaties krijgen we een duidelijke groeilijn en krijgen onze kleuters de juiste spelomgeving.

 

Doelstellingen

De leerkracht kan:

  • bewuster kijken naar kinderen;
  • vertrekken vanuit het kind en zo een gepast aanbod geven;
  • differentiëren in zijn aanbod;
  • opnieuw leren meespelen, organiseren;
  • een beeld krijgen van het totale kind.

Doelgroep

Kleuterleid(st)ers, zorgcoördinatoren, directies, docenten kleuteronderwijs.

Begeleiding

Liesbeth Borms studeerde af als leerkracht lager onderwijs. Ze heeft 10 jaar ervaring als onderwijzer. Daarna werkte ze mee aan nascholingsprojecten voor de basisschool rond wereldoriëntatie en muzische opvoeding. Gedurende 7 jaar was ze directeur van een basisschool in Turnhout. Zij is CEGO-vormingsmedewerker rond verschillende thema’s voor het kleuter- en lager onderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 19/KLE/021A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 3 maart 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen