Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Didactiek / Werkvormen   Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen - live online nascholing

Het spel van kinderen uitbouwen en verdiepen - live online nascholing

Deze cursus is een herwerking van de nascholing 'Kleuters prikkelen en boeien'.

Programma

Na de verschillende vormen van observatie vertrekken we van het spel van de kinderen in eigen klas. Door mee te spelen in de hoeken krijg je een duidelijker beeld, weet je wat je moet aanbieden, inspelend op hun exploratiedrang. We zoeken naar een aangepast aanbod door kinderen uit te dagen om net dat stapje verder te gaan. We nemen de inrichting mee, bespreken de materialen, zoeken aaneensluitende activiteiten. We richten onze aandacht op een gedifferentieerd aanbod van de verschillende soorten spelen. We bespreken activiteiten die we zien tijdens hun spel en zoeken naar differentiatievormen. Aan de hand van observaties krijgen we een duidelijke groeilijn en krijgen onze kleuters de juiste spelomgeving.

Doelstellingen

De leerkracht kan:

  • bewuster kijken naar kinderen;
  • vertrekken vanuit het kind en zo een gepast aanbod geven;
  • differentiëren in zijn aanbod;
  • opnieuw leren meespelen, organiseren;
  • een beeld krijgen van het totale kind.

Doelgroep

Kleuterleid(st)ers, zorgcoördinatoren, directies, docenten kleuteronderwijs.

Begeleiding

Evelien Krijns, vormingsmedewerker CEGO.

Praktisch

Cursuscode: 20/KLE/021A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 12 maart 2021 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen