Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Diversiteit/inclusie   Hoe ELK kind sterker maken op ZIJN/HAAR tempo, op ALLE vlakken én laten GENIETEN van het leren? Een praktijkvoorbeeld uit basisschool 'De Klimtoren'

Hoe ELK kind sterker maken op ZIJN/HAAR tempo, op ALLE vlakken én laten GENIETEN van het leren? Een praktijkvoorbeeld uit basisschool 'De Klimtoren'

Hoe kan ik er als schoolleider voor zorgen door de stappen die ik neem en de keuzes die ik maak dat elk kind in mijn school kan genieten van het leren? Hoe doe ik dit in mijn klas: elk kind op zijn/haar tempo en op alle vlakken laten genieten van het leren? Kan een kind dat met moeite het gewone curriculum in een klas aankan nog genieten van het leren? Hoe kan een kind voor wie de leerstof evident is, saai is, nog genieten van het leren?

Hoe differentieer je bij kleuters? Moet je wachten met leesonderwijs tot het 1ste leerjaar?

Het vergt een hele klas- en schoolorganisatie om op deze vragen gepaste antwoorden te vinden, te formuleren en te realiseren.

Programma

Tijdens deze nascholing vertrekken we vanuit de duiding en het tot stand komen van onze visie. Welke valkuilen zijn we tegengekomen? Hoe sturen we nu nog voortdurend bij?

Waar vroeger het kind zich moest aanpassen aan de school proberen wij ons als school aan te passen aan het kind. Dit trachten we zoveel mogelijk binnen de klaswerking te realiseren. We houden daarbij het algemeen welbevinden sterk voor ogen. Alle aanpassingen trekken zich door vanuit de klasdifferentiatie naar specifieke leergroepen, naar aangepaste evaluaties én een aangepast rapport.

Het totale plaatje moet kloppen. Een sterke schoolvisie is hierbij nodig. Je kan dit niet alleen, het is de verantwoordelijkheid van een gans team. Daarom is een aangepaste schoolorganisatie een voorwaarde voor het slagen in dit proces.

Na de middag is er tijd voor tal van praktijkvoorbeelden (met film- en werkmateriaal) die onze visie concreter maken. Er is ook kans om samen een eerste denkpiste op te zetten naar een eigen visie passend bij jouw schoolcontext.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing:

  • heb je inzicht gekregen in de schooleigen benadering in het afstemmen op de zorgnoden van alle leerlingen;
  • kan je een schooleigen visie ontwikkelen passend bij jouw schoolcontext;
  • kan je inzoomen op haalbare didactische aanpassingen in het curriculum en in de leeromgeving;
  • kan je je klas zo organiseren dat elke kleuter/leerling wordt aangesproken op zijn/haar kunnen (differentiatie), zich goed voelt in de klasgroep en op die manier kan genieten van het leren.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, directies en beleidsondersteuners en al wie zich bezighoudt met het uitstippelen van een schoolvisie (bv. een kernteam).

Het is een meerwaarde dat er met (minstens) 2 personen uit eenzelfde school ingeschreven wordt (iemand uit het beleid + een leerkracht).

Begeleiding

Rebekka Buyse is van opleiding kleuteronderwijzer en is sinds 2002 werkzaam als directeur in Basisschool ‘De klimtoren’ te Jabbeke, een school die ‘gelijke kansen voor ELK Klimtorenkind’ voorop stelt.

Praktisch

Cursuscode: 21/BAS/064A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

De deelnemers kunnen op voorhand hun vragen doorgeven aan de lesgeefster; zij tracht hier dan tijdens de vorming op in te gaan. Vragen kunnen bezorgd worden via het emailadres tamara.bonne@uantwerpen.be tegen ten laatste 13 oktober.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

De deelnemers kunnen op voorhand hun vragen doorgeven aan de lesgeefster; zij tracht hier dan tijdens de vorming op in te gaan.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 18 oktober 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen