Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   (Hoe) kunnen centrale toetsen bijdragen aan onderwijskwaliteit? (herhaling 1)

(Hoe) kunnen centrale toetsen bijdragen aan onderwijskwaliteit? (herhaling 1)

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zullen alle Vlaamse leerlingen tijdens hun schoolloopbaan vier keer een centrale toets voor Nederlands en wiskunde afleggen. Het doel van de toetsen is nagaan in hoeverre leerlingen eindtermen beheersen en scholen erin slagen leerwinst te boeken. Met deze informatie kunnen scholen vervolgens aan de slag om aspecten van onderwijskwaliteit gericht te verbeteren.  Doordacht met de geleverde feedback aan de slag gaan is geen eenvoudige opgave. Tijdens deze nascholing ga je in gesprek met docent en collega’s over hoe je dit kan aanpakken. Je hebt oog voor de kansen maar krijgt eveneens zicht op de mogelijke onbedoelde neveneffecten.

Programma

Het Vlaamse systeem van centrale toetsen streeft beter leren en onderwijzen in het onderwijs na. Het gebruik van feedback uit centrale toetsen maakt deel uit van een slimme benadering waarmee scholen het eigen presteren en functioneren in kaart kunnen brengen, sterke(re) keuzes kunnen maken en tot doelgerichte aanpakken komen. Dit doet het bewustzijn groeien dat kwaliteitsverhoging in het onderwijs via centrale toetsen pas realiseerbaar is als gebruikers doordacht aan de slag gaan met de feedback. Tijdens deze nascholing ga je daarom met de docent en andere cursisten in gesprek over hoe het gebruik van centrale toetsen kan bijdragen aan onderwijskwaliteit.

Op basis van buitenlandse ervaringen en lokaal onderzoek reflecteer je over randvoorwaarden die vervuld dienen te zijn om van deze centrale toetsen een kwaliteitsbevorderend vehikel te maken. Hierbij heb je aandacht voor zowel mechanismen van centrale toetsen die tot kwaliteitsverbetering in scholen en klassen kunnen leiden als voor mechanismen die sluipend tot onbedoelde neveneffecten kunnen leiden.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • kan je de krachtlijnen bij het systeem van centrale toetsen benoemen;
  • heb je inzicht in mechanismen die maken dat centrale toetsen tot kwaliteitsverbetering in scholen en klassen kunnen leiden;
  • heb je inzicht in mechanismen die tot onbedoelde neveneffecten van centrale toetsen kunnen leiden;
  • heb je inzicht in verscheidene randvoorwaarden voor een optimaal feedbackgebruik uit centrale toetsen;
  • kan je ondersteuningsbehoeften van de eigen school ten aanzien van feedbackgebruik uit centrale toetsen identificeren;
  • kan je adviezen om tot een gedragen functioneel systeem van centrale toetsen te komen bediscussiëren;
  • kan je de (meer)waarde van het systeem van centrale toetsen beoordelen.

Doelgroep

Schoolleiders, (zorg-)leraren, beleidsondersteuners, coördinatoren uit het lager en secundair onderwijs

Begeleiding

Glen Molenberghs was meer dan 15 jaar actief als leraar en graadcoördinator in het secundair onderwijs en voert momenteel als onderwijswetenschapper aan de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep Edubron) en voor het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs onderzoek naar centrale toetsen en feedbackgebruik.

Praktisch

Cursuscode: 23/OND/172B

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Smartphone, tablet of laptop (met lader).

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 15 maart 2024 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen