Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Leerzorg   “Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen - live online nascholing

“Ik zie jou”. Omgaan met het trauma achter het (problematisch) gedrag van leerlingen - live online nascholing

Kinderen krijgen soms al op jonge leeftijd te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van hun vader of moeder, mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Sommige (onverwerkte) ervaringen kunnen leiden tot trauma. Deze kinderen zitten ook in jouw klas en het kan ongemakkelijk zijn om hierover met leerlingen te spreken. Echter: ze hebben vaak niemand bij wie ze terecht kunnen en ervaren een hoge mate van stress. School, de klas, dat zou hun veilige haven moeten zijn. Met een havenmeester die weet wat ze meemaken. Die ze laat merken dat ze, ondanks hun gedrag - want dat kan gezien de omstandigheden behoorlijk anders zijn dan jij zou willen - welkom zijn en gezien en gehoord worden. Het is ook belangrijk dat de leerkracht vanuit verbinding problematisch gedrag kan begrenzen en in goede banen leidt, zodat de veiligheid in de klas voor iedereen gewaarborgd is.

Programma

Veel getraumatiseerde kinderen lopen vast in het onderwijs. Ze presteren onder hun mogelijkheden en hun gedrag leidt vaak tot problemen waardoor ze in een negatieve spiraal terechtkomen. Een leerkracht kan met de juiste kennis over trauma een enorme bijdrage leveren om deze negatieve spiraal te doorbreken.

Deze nascholing biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de basiskennis en handvaten zodat getraumatiseerde kinderen zich veilig voelen in de klas én de school een plek kan zijn waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen en optimaal kunnen leren. Leerkrachten kunnen hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput of gefrustreerd raken. De traumasensitieve aanpak is niet geheel nieuw en sluit aan bij veel wat leerkrachten al doen. Alleen, bij deze kinderen, die beschadigd zijn, is de aanpak lastiger vorm te geven en is het lastiger vol te houden. Ga er maar aanstaan als leerkracht in een volle klas…

Dag 1

 • Verschillende soorten trauma
 • Trauma: oorzaken en reacties
 • Begrijpen van de effecten van trauma
 • De basis van traumasensitief lesgeven

Dag 2

 • Bieden van steun en veiligheid
 • Helpen met zelfregulatie
 • Samenwerken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen & voor jezelf zorgen

We gaan gedurende de twee dagen online en interactief en praktisch aan de slag. We werken ook veel in groepjes en maken gebruik van ieders ervaringen en expertise, zodat je op het einde van de twee dagen een mooie toolbox voor jezelf en je school meeneemt. Hierbij verwachten we van jou een actieve deelname in de break-out rooms.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing kan je

 • het gedrag van deze leerlingen herkennen en begrijpen;
 • met het gedrag van deze leerlingen omgaan in de klas;
 • steun zoeken en krijgen bij andere betrokken actoren;
 • door deze aanpak hun zelfzorg verhogen;
 • de kinderen in hun klas een veilig leerklimaat bieden door een goede basishouding en praktische handvaten te hanteren waardoor het klasmanagement beter aansluit bij deze leerlingen.

Doelgroep

Leerkrachten en ondersteunend personeel uit het (gewoon en buitengewoon) basis- en secundair onderwijs.

Het betreft een basisvorming. Het is aan te bevelen om je samen met een collega in te schrijven voor deze online vorming. Je hebt meteen steun en herkenning, zodat je samen binnen je school traumasensitief onderwijs kunt verspreiden.

Deze opleiding zou je ook persoonlijk kunnen raken indien je zelf een trauma hebt moeten verwerken. Ga dan alvorens in te schrijven na of het volgen van deze training voor jou emotioneel te belastend zou kunnen zijn.

Begeleiding

Carla Stals, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in het werken met leerkrachten(teams) rond traumasensitief lesgeven en Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/SEB/061A

Cursusmateriaal inbegrepen. Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 18 november 2024 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Zoom)
maandag 2 december 2024 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Zoom)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen