Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Directie   Inspraak van kleuters: Waar het hart van vol is, loopt de mond van over (afgelast)

Inspraak van kleuters: Waar het hart van vol is, loopt de mond van over (afgelast)

Wist je dat inspraak in de kleuterklas vertrekt vanuit een hart voor kleuters, voor kleuterleerkrachten, maar ook voor de directeur? Luisteren naar de inbreng van kleuters, er ook echt iets mee doen en zo hun recht op inspraak borgen, binnen de klasmuren en daarbuiten: Welke basis heb je hiervoor nodig en hoe doe je dat concreet? Via een eenvoudig kader en heel wat toepassingen krijg je inzichten op klas- en schoolniveau.

Programma

 • Introductie: Recht op inspraak
 • Model Lundy: Richtinggevende dimensies
 • Zelftest
 • Inspraak in de klas
  • Dimensie 1: Ruimte
   •             Sociale ruimte: Screening a.d.h.v. observatiewijzer
   •             Fysieke ruimte: Reflectie op basis van 10 toepassingen in de praktijk
  • Dimensie 2: Stem
   •             Input van kleuters bevragen: Brainstorm over huidige versus wenselijke praktijk
 • Inspraak op school
  • Dimensie 3: Publiek
   •             Kansen tot inspraak: Screening van de praktijk
  • Dimensie 4: Invloed
   •             Hoe ver kan inspraak gaan? Uitwisseling over de eigen praktijk
   •             Kwaliteitsvolle, inhoudelijke feedback: Oefening m.b.t. terugkoppelen naar kleuters
 • Slot: Wat betekent inspraak van kleuters voor jou?
 • Big Challenge: Uitdaging om mee te nemen naar de klas of school

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

 • situeer je het recht op inspraak binnen het kader van de kinderrechten;
 • vul je het recht op inspraak breed en vanuit de verschillende niveaus in;
 • pas je het model van Lundy met de dimensies van inspraak (ruimte, stem, publiek en invloed) toe via praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, directies/beleidsondersteuners uit het kleuteronderwijs. Ook lerarenopleiders en pedagogische begeleiders zijn welkom.
Er is geen voorkennis vereist.

Begeleiding

Sanne De Vos heeft als medewerker van PARTICIPA, een Europees onderzoeksproject in samenwerking met Portugal, Polen en Griekenland, observaties gedaan in het Vlaamse kleuteronderwijs met de focus op inspraak. Over haar bevindingen gaf ze coaching en schreef ze een infobundel als aanvulling op een online cursus (www.child-participation.eu).

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen