Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   Integrale, geïnformeerde kwaliteitsontwikkeling: waarom, wat en hoe - Van theorie naar praktijk - deels live online nascholing

Integrale, geïnformeerde kwaliteitsontwikkeling: waarom, wat en hoe - Van theorie naar praktijk - deels live online nascholing

Hoe kan je je onderwijskwaliteit op een duurzame manier ontwikkelen, vertrekkende vanuit de schooleigen visie? Hoe doe je dit samen met je team, hoe maak je daarin passende keuzes en hoe kan datagebruik je daarbij helpen? Hoe verhouden schoolinterne ontwikkelingen zich tot externe verwachtingen, bijvoorbeeld uit de inspectie?
In deze opleiding bouw je doorheen de verschillende samenkomsten een integrale, geïnformeerde aanpak uit voor schoolontwikkeling. Theoretische kaders worden als startpunt aangeboden en vervolgens toegepast op schooleigen praktijkvoorbeelden.

Programma

 • We starten met kaders rond integrale kwaliteitsontwikkeling. Wat zijn belangrijke principes, hoe pak je dat aan en waar loop je mogelijk tegenaan in de praktijk?
 • In een volgende sessie maken we een eerste stap: waar staan we en hoe weten we dat? We bespreken zelfevaluatie als hefboom voor kwaliteitsbeleid.
 • De derde en vierde sessie plaatsen geïnformeerde schoolontwikkeling centraal.
  - Eerst staan we stil bij het wat en waarom van datagebruik. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van datagebruik en wat niet?
  - In een tweede deel gaan we aan de slag met data (van verzamelen tot analyseren, interpreteren en omzetten naar acties).
 • Tijdens de vijfde samenkomst bespreken we de inhoud en het doel van een plan voor kwaliteitsontwikkeling. We brengen de voorgaande stappen samen en gaan hier mee aan de slag.
 • In een ideaal scenario gaan ontwikkeling en verantwoording hand in hand. We leggen onze aanpak en principes uit de vorige sessie naast het referentiekader voor onderwijskwaliteit in een laatste afrondende sessie.

In deze opleiding worden theoretische kaders steeds vertaald naar praktijkvoorbeelden.
De deelnemers nemen de eigen school als casus mee doorheen het traject en brengen eigen praktijkvragen, voorbeelden en data mee.
Tijdens de sessies wordt er afgewisseld tussen doceren en werken in kleine groepen vanuit de praktijkinbreng.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • hebben inzicht in de principes van integrale, geïnformeerde schoolontwikkeling en kunnen die toepassen in hun eigen praktijk.
 • hebben inzicht in de principes van zelfevaluatie en kunnen die toepassen in hun eigen praktijk.
 • hebben inzicht in de mogelijkheden en valkuilen van datagebruik en kunnen data op een passende manier gebruiken voor hun schoolontwikkeling.
 • hebben kennis over het verzamelen, analyseren, interpreteren van data en hoe deze om te zetten naar acties en kunnen dit toepassen in hun eigen praktijk.
 • weten hoe ze een kwaliteitsplan kunnen ontwikkelen en kunnen dit toepassen in hun praktijk.
 • hebben inzicht in verantwoordingsgerichte verwachtingen vanuit de overheid en kunnen deze verbinden met hun ontwikkelgerichte aanpak.
 • kunnen op een doelgerichte, systematische manier richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling in hun school.
 • kunnen op een kritisch-reflectieve manier naar hun eigen onderwijskwaliteit kijken en onderbouwde keuzes maken voor verdere acties.

Doelgroep

Directie en middenkader (buiten)gewoon secundair onderwijs

Begeleiding

Kristin Vanlommel is lector ‘Organiseren van verandering in Onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht en geeft al heel wat jaren opleidingen aan (coördinerend) directeurs over schoolbeleid, datagebruik en onderwijsvernieuwing.
Ze geeft als gastprofessor les aan de Universiteit Antwerpen binnen de master ‘Opleidings- en Onderwijswetenschappen’.

Praktisch

Deze cursus loopt over 6 dagen.

Cursuscode: 23/DR/254A

Cursusmateriaal en lunch (op volledige lesdagen) inbegrepen


Jouw bijdrage: 528 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Opgeladen laptop tijdens de sessies in contactonderwijs.
CNO zorgt voor een wifi-account.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 25 januari 2024 09:00u 12:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
vrijdag 9 februari 2024 13:00u 16:00u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
vrijdag 23 februari 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
vrijdag 8 maart 2024 09:00u 12:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
vrijdag 22 maart 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
vrijdag 26 april 2024 09:00u 12:00u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen