Zoek een nascholing

Interne kwaliteitszorg

Hoe kan een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht besteden aan kwaliteitszorg?

Programma

We vertrekken van een omschrijving van kwaliteitszorg en vullen die op een concrete manier in.

  • Wat houdt cyclische, integrale en systematische kwaliteitszorg in?
  • Op welke manier coördineer je een systeem van kwaliteitszorg?
  • Wie betrek je bij kwaliteitszorg op school en welke specifieke rol hebben personeelsleden?
  • Hoe kun je op een haalbare manier werken met data?

In heel wat scholen speelt kwaliteitszorg zich vooral op mesoniveau af. We bekijken ook kwaliteitszorg op microniveau: actieonderzoek als zelfevaluatie voor de leraar.

Dit is een basisvorming over kwaliteitszorg waarmee je in de praktijk aan de slag kunt. Wie gevorderd is op het vlak van kwaliteitszorg kan deze vorming als opfrissing zien of als een spiegel voor de eigen werking.

Werkvorm

Doceermomenten met ruimte voor vraagstelling worden afgewisseld met opdrachten per twee en in groep.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • hebben inzicht in de basisaspecten van kwaliteitszorg op microniveau en mesoniveau (cyclische, integrale en systematische kwaliteitszorg, SMART, PDCA, EFQM…) en weten op welke manier kwaliteitszorg georganiseerd en gecoördineerd kan worden;
  • kennen het belang van participatie en communicatie binnen kwaliteitszorg;
  • zijn bereid om kritisch te reflecteren over hun school en over de rol en de betekenis van leiderschap in duurzame kwaliteitszorg.

Doelgroep

Directie en middenkader (SO, BuSO).

Begeleiding

Gilbert Deketelaere, voormalig beleidsondersteuner en kwaliteitscoördinator op een secundaire school, stichter SOK vzw (Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk), coach en nascholer over kwaliteitszorg, auteur van “Werken aan kwaliteit op school” (Politeia).

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/DR/014A

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Aan de deelnemers wordt gevraagd om hun vragen over kwaliteitszorg of ervaringen uit de praktijk kenbaar te maken. De docent zal hierop inspelen tijdens de vorming. Je ontvangt deze voorbereiding per mail.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 29 april 2025 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
donderdag 22 mei 2025 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen