Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Personeelsbeleid   iSTEM-evaluatie doorgelicht!

iSTEM-evaluatie doorgelicht!

Evalueren is een belangrijk en moeilijk onderdeel van een leerproces. Hoe stuur je leerlingen bij tijdens een STEM-project? Hoe evalueer je op een manier die zinvol is voor de leerling? Hoe maak je evaluatie haalbaar voor leerkrachten? Hoe kan je informatief en transparant zijn naar de inspectie toe? Hoe evalueer je de complexe competenties in STEM? Wat is de verhouding tussen formatieve en summatieve evaluatie? Zoek je een antwoord op deze vragen? Schrijf je dan in voor deze nascholing.

We doorlopen daarvoor het probleemoplossend proces. We beginnen met de essentie van evaluatie en een overzicht van het aanbod aan evaluatievormen. Daarna gaan we dieper in op wat de inspectie van jullie verwacht. Tot slot krijgen we inzicht in de evaluatie van complexe competenties en de waarde van evaluatiegegevens.

Deze theorie kan je dan toepassen op je eigen materiaal onder begeleiding van een coach van de cel ‘iSTEM inkleuren’. Voor de directieleden onder jullie wordt een aparte workshop georganiseerd.

Op het einde van de dag kan je dan hopelijk met een gerust hart naar huis gaan.

Programma

09.00 uur: Verwelkoming en introductie over cel ‘iSTEM Inkleuren’ (Wim Dehaene)
Een korte inleiding over wat iSTEM is en de rol die de cel ‘iSTEM inkleuren’ daarin speelt. Het is de introductiesessie voor de hele opleidingsdag.
09.30 uur: Alles over toetsing van leerlingen (Dominique Sluijsmans)
Feedback wordt gezien als dé succesfactor voor leren. Het organiseren van een feedbackproces is echter niet eenvoudig en wordt bepaald door een aantal, vaak samenhangende, factoren. Ook zien we dat feedback niet altijd wordt begrepen of leidt tot verandering in gedrag. In deze workshop krijg je 10 sleutels aangereikt die jou kunnen helpen om een effectief feedbackproces in de dagelijkse onderwijspraktijk in te richten. Het doel is dat je naar huis gaat met feedbackvoorbeelden die je meteen kunt inzetten in de eigen praktijk.
10.30 uur: STEM doorheen de inspectie 2.0 bril (Hilde Van Houte, Erwin Huybreghts, Wim Verreycken)
In deze lezing zoomen we in op de STEM-eindtermen en de kwaliteitsverwachtingen voor de onderwijsleerpraktijk. Meer specifiek nemen we de vormgeving van het onderwijsleerproces, begeleiding en opvolging onder de loep. We leggen vooral ook een brug naar huidige eindtermen die een link hebben met STEM, waaronder de eindtermen in verband met de wetenschappelijke vaardigheden. Welke uitdagingen zien we bij de realisatie van deze eindtermen op vlak van aanbod en leerlingenevaluatie? Welke lessen kunnen we daaruit trekken voor het STEM-onderwijs?
11.30 uur: Valkuilen en oplossingen bij het beoordelen van complexe (STEM)-competenties (Roos Van Gasse)
Deze sessie gaat in op de moeilijkheden die gepaard gaan met het beoordelen van competenties. We duiden waar de moeilijkheden vandaan komen en gaan in op mogelijkheden om hier mee om te gaan.
13.15 uur: Workshops in kleine groepjes
Samen met een coach van de cel ‘iSTEM inkleuren’ verken je enkele manieren om een concrete (i)STEM-module formatief en/of summatief te evalueren. Er wordt vertrokken van een aantal richtinggevende voorbeelden en methodieken.
Voor directieleden wordt een aparte workshop georganiseerd rond het creëren van een STEM-ecosysteem.
15.15 uur: Posterbeurs
Afsluitend worden de resultaten van de workshops bekeken. Dit gaat gepaard met een drankje.

 

Doelstellingen

  • Kennis over en inzicht verwerven in de variatie aan evaluatievormen voor STEM-projecten.
  • De rol van het formatief en summatief evalueren van STEM-competenties verduidelijken.
  • Duidelijkheid brengen rond het kader dat gehanteerd wordt door de inspectie in de doorlichting van STEM-onderwijs.
  • Concrete inspiratie verzamelen voor de evaluatie voor je eigen STEM-lesmateriaal.
  • Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van een schoolbrede visie rond STEM-evaluatie.

Doelgroep

Leerkrachten (STEM, Natuurwetenschappen, Fysica, Biologie, Chemie, Techniek, Wiskunde), TA, TAC’s, directies van S.O. scholen (alle netten – ASO, TSO, BSO, KSO – alle graden) die inzetten op STEM en/of daar al ervaring mee hebben (bestaand lesmateriaal), pedagogische begeleidingsdiensten, CLB’s, lerarenopleiders en inspectiemedewerkers.

Begeleiding

Wim Dehaene is elektronica ingenieur aan de afdeling MICAS van de KULeuven. Hij leidt er onderzoek naar energie-efficiënte micro-elektronica. Daarnaast is hij al jaren actief in het ontwikkelen van didactiek voor STEM in het secundair onderwijs. Vandaag betekent dat concreet dat hij de cel ‘iSTEM inkleuren’ coördineert.

Dominique Sluijsmans is onderwijskundige en werkt vooral in het hoger (beroeps)onderwijs, waar zij de afgelopen 12 jaar leiding heeft gegeven aan twee lectoraten. Doel van haar werk is het in gang zetten van een beweging van toetsgericht denken naar doelgericht denken in het onderwijs, waarbij leerlingen alle kansen worden geboden om tot succeservaringen te komen.

Roos Van Gasse is sinds 2011 onderzoeksmedewerker bij Edubron. Vanaf 2014 was zij betrokken bij een grootschalig onderzoeksproject rond de merites van comparatief beoordelen voor het evalueren van complexe competenties (D-PAC project).

Praktisch

Cursuscode: 20/STM/043A

Lunch en drankje achteraf zijn inbegrepen.


Jouw bijdrage: 95 EUR.
Inlichtingen bij: Clara Wouters, 03 265 17 03, Clara.Wouters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 7 oktober 2020 09:00u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen