Zoek een nascholing

Jouw school bouwen of verbouwen?

Kennismaking met AGION en de subsidiëringsmogelijkheden

Investeren in scholenbouw heeft een belangrijk effect op motivatie en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Een school bouwen of verbouwen is echter niet geregeld van vandaag op morgen. Als school moet je goed op de hoogte zijn van de procedures en subsidiemogelijkheden.
Deze opleidingsdag wil je inzicht verschaffen in de rechten en plichten van toepassing op AGION wanneer je als school bouwt of verbouwt via de reguliere financiering.

Programma

Voor de bouw of aankoop van een gebouw of voor de verbouwingswerken aan een bestaand gebouw kan een school subsidies krijgen.
Om aanspraak te kunnen maken op subsidie dient de inrichtende macht van de school eerst een dossier in te dienen bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Ervaring leert echter dat niet iedereen zo goed op de hoogte is van de procedures die doorlopen moeten worden om een subsidie te verkrijgen. De verschillende procedures via de reguliere financiering worden dan ook verduidelijkt en toegelicht.
De andere subsidiemogelijkheden zoals DBFM en de energielening komen kort aan bod zonder hier in detail op in te gaan.

Werkvormen
Uiteenzetting over de verschillende procedures en regelgeving, met ruimte voor vraagstelling.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • benoemen de verschillende AGION-procedures en subsidiemogelijkheden via de reguliere financiering bij bouwen en verbouwen;
  • dienen een correcte subsidieaanvraag in.

Doelgroep

Directie, middenkader, ondersteunend personeel (Bao, SO, VO, CLB, CVO, internaten).

Begeleiding

Sarina De Rijbel is stafmedewerker reguliere financiering bij Agion (Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs).

Praktisch

Cursuscode: 21/DR/105A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 15 oktober 2021 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen