Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Vertrouwenspersoon   Jouw school bouwen of verbouwen: kennismaking met AGION en de subsidiëringsmogelijkheden

Jouw school bouwen of verbouwen: kennismaking met AGION en de subsidiëringsmogelijkheden

Investeren in scholenbouw heeft een belangrijk effect op motivatie en prestaties van leerlingen en leerkrachten. Een school bouwen of verbouwen is echter niet geregeld van vandaag op morgen. Als school moet je goed op de hoogte zijn van de procedures en subsidiemogelijkheden.
Deze nascholing wil je inzicht verschaffen in de rechten en plichten van toepassing op AGION wanneer je als school bouwt of verbouwt via de reguliere financiering.

Programma

Voor de bouw of aankoop van een gebouw of voor de verbouwingswerken aan een bestaand gebouw kan een school subsidies krijgen.
Om aanspraak te kunnen maken op subsidie dient de inrichtende macht van de school eerst een dossier in te dienen bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Ervaring leert echter dat niet iedereen zo goed op de hoogte is van de procedures die doorlopen moeten worden om een subsidie te verkrijgen. De verschillende procedures via de reguliere financiering worden verduidelijkt en toegelicht.
De andere subsidiemogelijkheden zoals DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) en de energielening komen kort aan bod zonder hier in detail op in te gaan.

Werkvormen
Uiteenzetting over de verschillende procedures en regelgeving, met ruimte voor vraagstelling.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing...

  • benoem je de verschillende AGION-procedures en subsidiemogelijkheden via de reguliere financiering bij bouwen en verbouwen;
  • dien je een correcte subsidieaanvraag in.

Doelgroep

Directie, middenkader, ondersteunend personeel (basis-, secundair en volwassenenonderwijs, CLB, internaten).

Begeleiding

Stafmedewerkers van de afdeling reguliere financiering Agion

Praktisch

Cursuscode: 22/DR/105A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 23 januari 2023 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen