Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Klaar voor het middelbaar? Hoe zet je het ontwikkelen van executieve functies hiervoor in? (herhaling 1)

Klaar voor het middelbaar? Hoe zet je het ontwikkelen van executieve functies hiervoor in? (herhaling 1)

De stap voor leerlingen van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs blijkt in de praktijk vaak groot. Het is geen evidentie voor leerkrachten uit het basisonderwijs om kinderen hierop voor te bereiden maar ook niet voor leerkrachten uit het s.o. om alles wat kinderen kennen en kunnen verder te versterken en in te zetten. In deze nascholing krijg je een kader aangereikt om voor kinderen/leerlingen een klimaat te ontwikkelen waarbinnen de broodnodige executieve functies alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Je leert een evenwicht vinden tussen sturen en coachen, tussen welbevinden en leren zodat de slinger niet doorslaat in de ene of andere richting. Leerlingen niet te snel los laten maar ruimte creëren om zich te ontwikkelen is hier de boodschap.

Programma

Omdat psycho-educatie een belangrijke sleutel is in het leerproces van leerlingen met vragen als "Wat doet het brein?", "Wat kan het brein?" en "Wat mag je verwachten?", vormt dit het vertrekpunt van deze nascholing. Je bekijkt welke rol de leerkracht, zowel in de derde graad van het basisonderwijs als de eerste graad van het secundair, kan opnemen in dit proces en hoe je dit op de best mogelijke manier kan vorm geven. Het is cruciaal dat je de leerlingen op die leeftijd leert om hun brein actief in te zetten bij het leerproces. Je zoekt hierbij een evenwicht tussen hen uit hun comfortzone krijgen en voldoende rust bieden zodat de executieve functies kans krijgen om te ontwikkelen. Hoe kunnen basis- en secundair onderwijs elkaar hierin versterken? Waar stopt de rol van de ene en begint de verantwoordelijkheid van de andere? En dit is absoluut geen zwart-wit verhaal. De basis van het leerproces krijgt vorm tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar en daarom is het cruciaal om samen in te zetten op de leervaardigheden in deze leeftijdsfase zodat je mede de basis legt voor de verdere (school)loopbaan en dat bij elke jongere op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden.

Het theoretisch kader krijg je mee als achtergrond maar dit wordt gestaafd met heel veel en heel concrete voorbeelden, materiaal en handvaten uit de praktijk. Je gaat actief aan de slag om inzichten te vertalen naar je eigen concrete schoolcontext: Waar ben je al sterk in? Hoe zet je dat in? Waar zitten je groeikansen en hoe ga je deze aanpakken? Tot slot bekijk je ook de rol van de ouders in dit hele proces. Het is heel belangrijk om ook hen de nodige inzichten te geven in wat nodig is om actief te leren, zodat ze niet vervallen in “overnemen” wanneer hun kinderen aangeven dat het moeilijk is.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing:

  • heb je inzicht in wat (jonge) tieners nodig hebben om een stevige basis te leggen voor hun leerproces;
  • kan je leerlingen begeleiden in dit leerproces;
  • betrek je ouders in het leerproces van hun kinderen en geef je hen de nodige inzichten mee.

Doelgroep

Leerkrachten, (zorg)coördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners uit de 3de graad BaO en 1ste graad s.o.

Begeleiding

Inge Verbist werkt sinds een aantal jaren als leerlingenbegeleider op een secundaire school en is daar verantwoordelijk voor het beleid rond leren in de 1ste graad. Leren leren is intussen haar passie geworden. Ze startte daarom ook een zelfstandige praktijk als leercoach waar ze ervan geniet om leerlingen te zien groeien en plezier te vinden in het leren.

Praktisch

Cursuscode: 23/OND/174B

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 17 mei 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen