Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Zorg   Krachtig en positief evalueren in het lager onderwijs

Krachtig en positief evalueren in het lager onderwijs

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

 

Programma

  • We vertrekken vanuit de wetenschappelijk onderbouwde visie op breed en krachtig evalueren.
  • Binnen evalueren zetten we samen de stap van deficitmodel naar talentenmodel.
  • We leren prestaties, competenties en talenten krachtig en breed evalueren en leggen daarbij de link naar observeren en naar het talenten- en groeirapport.
  • Voor alle vakken bespreken we praktijkvoorbeelden zoals zelf- en peerevaluaties, portfolio en andere mogelijke evaluatievormen.
  • We verkennen tot slot het stappenplan tot het opzetten van een evaluatiebeleid op school.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • het belang van breed, positief en krachtig evalueren inzien en dit omzetten in praktijkacties;
  • met de gepaste evaluatievorm leerprestaties, competenties en talenten breed en krachtig evalueren;
  • op basis van de praktijkvoorbeelden eigen evaluatievormen uitwerken en integreren in de eigen klaspraktijk;
  • een evaluatiebeleid op school aanzetten/uitwerken;
  • het effect van anders evalueren op welbevinden en betrokkenheid inzien.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies lager onderwijs.

Begeleiding

Nele Van Oosten is onderwijscoach bij CEGO sinds 2017. Ze heeft een Master Psychologie en Bachelor Pedagogie. Ze was pedagogische begeleider/adviseur voor basis- en secundair onderwijs, projectcoördinator competentiebegeleiding in het buitengewoon onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GON-coach en Buitengewoononderwijs T7/T8.

 

 

Praktisch

Cursuscode: 19/LAG/009A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 17 februari 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen