Zoek een nascholing
Je bent hier:   Krachtige leeromgevingen creëren binnen PAV

Krachtige leeromgevingen creëren binnen PAV

Dankzij krachtige leeromgevingen ondersteun je het leerproces van elke leerling om de sleutelcompetenties te verwerven. Het uitgangspunt is de optimalisatie van het leren. De leerling, met zijn (beroeps)identiteit, is degene op wie je de leeromgeving afstemt. Aan de hand van theoretische kaders, praktijkvoorbeelden en concrete handvaten ervaar je hoe je de sleutelcompetenties in de A-finaliteit geïntegreerd kan realiseren.

Programma

Dag 1
Kader: krachtige leeromgevingen realiseren binnen PAV

Bij het uittekenen van de leeromgeving staan authentieke en uitdagende leertaken centraal. De klemtoon ligt op 21ste-eeuwse vaardigheden. Er is ruime aandacht voor passende leerzorg in de vorm van evalueren om te leren, differentiatie en coaching. Het geheel is ingebed in een positief en veilig leerklimaat. Vanuit dit kader kan je al jouw lessen ontwerpen.

Dag 2
Wiskundige vaardigheden realiseren binnen de arbeidsmarktfinaliteit: waar gaat het over en hoe pak je het aan?

Binnen de arbeidsmarktfinaliteit kregen de wiskundige vaardigheden een belangrijke update: waar de aandacht vroeger min of meer beperkt bleef tot zuivere rekenvaardigheden, integreer je nu ook meetkunde in functionele contexten en zelfs een streepje statistiek en kansrekening. Dit alles klinkt ingewikkelder dan het is. Je frist die inhouden op. Concrete voorbeelden tonen de relevantie van deze leerinhouden aan voor beroepsleerlingen. Door middel van de didactische principes kan je goede, geïntegreerde wiskundelessen ontwikkelen voor de arbeidsmarktfinaliteit. Na deze sessie ben je helemaal mee met het nieuwe curriculum en kan je zonder angst degelijke wiskundelessen ontwikkelen voor de arbeidsmarktfinaliteit.

Filosofische vaardigheden

Je maakt kennis met de wijze waarop je een filosofisch gesprek in de klas kan faciliteren. In een filosofisch gesprek verken je verschillende perspectieven, bevraag je samenlevingsthema’s kritisch en leer je jongeren hoe ze het eigen denken en dat van de ander op een respectvolle manier kunnen onderzoeken en hierover in gesprek kunnen gaan. Het voorbeeldmateriaal geeft je inspiratie om onmiddellijk aan de slag te gaan.

Dag 3
Van sleutelcompetenties naar leren in samenhang en projecten

Onderwijsdoelen, leerplannen, beheersingsniveaus, organisatiemodellen, bouwstenen… zie je door de bomen het bos nog als het over de algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit gaat? Hoe kan je vanuit zestien verschillende sleutelcompetenties of vanuit verschillende leerplannen tot leren in samenhang komen? Hoe past projectmatig werk in deze nieuwe context?

Reizen door tijd en ruimte in de A-finaliteit

In MAVO en PAV werkten je leerlingen altijd al rond tijd en ruimte. Met de nieuwe eindtermen evolueert de benadering van het historisch en ruimtelijk bewustzijn, ook in de A-finaliteit. Met de input van deze sessie neem je hen mee op ontdekkingstocht in de wereld of duik je in het verleden.

Tijdens deze toepassingsgerichte nascholing ga je actief aan de slag met de aangereikte kaders. De praktijkvoorbeelden bieden je inspiratie om meteen aan de slag te gaan tijdens jouw lessen. De opleiding is erg interactief en er is ruimte om de inhoud aan te passen aan de noden van de deelnemers.

Er is bewust gekozen voor meerdere nascholingsdagen om een optimale diepgang van de verschillende thema’s aan te beiden en de transfer naar de eigen onderwijspraktijk optimaal te ondersteunen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • ontwerpen een krachtige leeromgeving voor elke leerling aan de hand van de aangereikte kaders en handvaten;
  • benoemen het effect van het ontwerpen van een krachtige leeromgeving;
  • integreren de sleutelcompetenties in hun lessen.

Doelgroep

Leerkrachten en leerkrachtenteams PAV in de tweede en derde graad. Ook leerkrachten die de sleutelcompetenties van de basisvorming uit de A-finaliteit via andere clusters willen integreren, zijn welkom.

Begeleiding

Inge Placklé is lerarenopleider MILO, de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Brussel en PXL Education. Ze is voorzitter van de Vereniging van Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV). Haar onderzoeksexpertise omvat gelijke onderwijskansen, leeromgevingen in het beroepsonderwijs en professionele ontwikkeling.

Maarten De Beucker is leerkracht PAV aan het Scheppersinstituut Deurne & Antwerpen. Daarnaast is hij assistent vakdidactiek MAVO/PAV en stagebegeleider in de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen. Maarten is tevens pedagogisch begeleider PAV/MAVO, Mens & Samenleving en klasmanagement bij CEBECO.

Filip Moons is doctoraal onderzoeker binnen wiskundedidactiek en lerarenopleider wiskunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij schreef namens de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars mee aan de nieuwe eindtermen.

Eef Cornelissen is als onderzoeker verbonden aan onderzoekskern ExploRatio van Odisee. Ze doet onderzoek naar filosoferen met kinderen en jongeren binnen onderwijs. Eef heeft een eigen filosofische praktijk en geeft trainingen in socratische gesprekstechnieken.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 21/PAV/003A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 306 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop en lader.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 10 november 2021 13:15u 15:15u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)
maandag 15 november 2021 09:15u 16:15u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)
vrijdag 3 december 2021 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen