Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / STEM / Elektriciteit en elektronica   Landschap, lagen, relaties, sferen, veranderingen... hoe pak je dat aan?

Landschap, lagen, relaties, sferen, veranderingen... hoe pak je dat aan?

In de nieuwe eindtermen ruimtelijk bewustzijn nemen landschappen, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, een duidelijke plaats in. In deze nascholing op dinsdag 14 maart wordt er dieper ingegaan op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en hoe kunnen ze geanalyseerd worden op basis van de verschillende landschapsvormende lagen en de vier sferen? Welke soorten relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek? Hoe beïnvloeden demografische en economische processen het landschap? Hoe geven personen betekenis aan het landschap?

Programma

De nascholing start met een theoretisch gedeelte vertrekkend vanuit de landschapsdefinitie zoals beschreven in de Europese Landschapsconventie. Er wordt gekeken hoe die definitie vertaald werd in de eindtermen ruimtelijk bewustzijn en hoe die begrepen moeten worden. Daarbij wordt de terminologie concreter toegelicht en wordt de rol van het landschap besproken. Landschap is immers een breed begrip dat via andere thema’s zoals toerisme, industrie, het systeem aarde, landbouw en verstedelijking aan bod kan komen. In het tweede deel van de nascholing wordt de theorie geconcretiseerd aan de hand van didactische werkvormen, met inbegrip van systeemdenken, voor in de klas of op het terrein.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing kan je op een onderbouwde manier aan de slag met het thema landschap. Door de begrippen op een correcte manier aan te brengen en toe te passen in de geziene didactische werkvormen.

  • Je definieert het begrip landschap en bijhorende begrippen op een onderbouwde manier.
  • Je illustreert de rol van het landschap als holistisch thema binnen de eindtermen ruimtelijk bewustzijn.
  • Je gaat via didactische werkvormen aan de slag met het thema landschap.
  • Je past geografische hulpbronnen gericht toe om ruimtelijke thema’s te concretiseren.

Doelgroep

Leerkrachten aardrijkskunde die lesgeven in de eerste en/of tweede graad van het secundair onderwijs

Begeleiding

Jorre Herpels is halftijds wetenschappelijk medewerker aan de onderzoeksgroep landschapskunde en halftijds leerkracht in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Zijn onderzoek spitst zich toe op het ontwikkelen van een methodologie voor landschapskarakterisatie.

Praktisch

Cursuscode: 22/AAR/006A

Cursus inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

opgeladen laptop

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 14 maart 2023 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen