Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Vertrouwenspersoon   Leer je school snel én beter kennen via beschikbare data in Smartschool Analytics

Leer je school snel én beter kennen via beschikbare data in Smartschool Analytics

Je wil als (nieuwe) directeur liefst op een snelle manier inzicht krijgen in relevante data van jouw school en zo jouw helikopterview verrijken. Je wil jouw buikgevoel aftoetsen met data die er toe doen en zo snel(ler) het verschil maken. Deze cursus komt hieraan tegemoet!
Tijdens een halve dag krijg je inzicht in studieloopbanen, in- en uitstroom, herkomst van jouw leerlingen. Je ziet in een oogopslag welke evolutie de leerlingen op jouw school doormaken op het vlak van resultaten, je krijgt een goed beeld van de leerlingenprofielen op jouw school en kan de pedagogisch-didactische aanpak van vakgroepen opvolgen en bevragen a.d.h.v. door hen gekende data. Je krijgt een duidelijk beeld van de correlatie tussen gevolgde adviezen en behaalde attesten. Tenslotte krijg je een goed zicht op het aanmeldgedrag van ouders en leerlingen.

Programma

Je verkent het programma Analytics binnen Smartschool op een heel praktische en uitnodigende manier vanuit de situatie van een startende directeur. Je krijgt op een interactieve manier antwoord op een aantal vragen en verwachtingen en krijgt daarnaast tijdbesparende tips om jouw beleid datagewijs kort en op een systematische manier op te volgen. Je kadert het geheel binnen het referentiekader van onderwijskwaliteit, de beleidsnota van de minister en het onderwijsverslag van de inspectie.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

  • heb je inzicht in jouw schooldata op meso- en microniveau en kan je deze op een efficiënte manier inzetten in jouw dagelijkse praktijk;
  • kan je het programma Analytics vlot gebruiken;
  • ken je de mogelijkheden en de valkuilen bij de mogelijke introductie van Analytics op school;
  • kan je Analytics plaatsen binnen het kader van kwaliteitsontwikkeling;
  • heb je inzicht in de mogelijkheden van Analytics (tips & tricks).

Doelgroep

Startende directies in de eerste jaren van hun directieloopbaan

Begeleiding

Eddy Willems heeft 22 jaar voor de klas gestaan en was daarna 20 jaar pedagogisch en algemeen directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. Hij werkt nu als consultant bij Smartschool en stond mee aan de wieg van Smartschool Analytics. Hij brengt meer dan 40 jaar concrete ervaringen mee en zet je van daaruit op een interactieve manier op weg.

Praktisch

Cursuscode: 22/DR/274A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop en oplader

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Je zorgt ervoor dat je rechten hebt voor Smartschool Analytics, de vakclusters zijn aangeduid en de leerlingenkenmerken zijn ingelezen via Discimus. Dit doe je best 10 dagen voor de cursus start. Verdere info vind je in de handleiding van Smartschool analytics.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 17 oktober 2022 09:00u 12:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen