Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Wiskunde - Wetenschappen - STEM / Biologie   Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o. - lesdag 1 als live online nascholing

Leerzorg bij leerproblemen wiskunde en wetenschappen in het s.o. - lesdag 1 als live online nascholing

Wanneer problemen met rekenen en cijfers ernstig blijven en er ondanks begeleiding weinig tot geen vooruitgang merkbaar is, kan er sprake zijn van dyscalculie. In het secundair onderwijs zie je dan problemen bij o.a. wiskunde en wetenschappen. Het uitvoeren van eenvoudige bewerkingen geraakt niet verworven. Formules onthouden is vaak een ramp. Maar ook in het dagelijks leven ervaren deze leerlingen problemen. Hoe lees je een reisschema en kom je op tijd?

Als de rekenstoornis niet (h)erkend en begeleid wordt, kan dit een negatieve invloed hebben op de beeldvorming over de eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen. Hoe kunnen scholen en leerkrachten er mee voor zorgen dat deze leerlingen met of ondanks hun rekenstoornissen hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende leerlingen met uiteenlopende problemen ?

Via praktijkvoorbeelden en concreet materiaal leren we de kenmerken van leerlingen met dyscalculie herkennen en de problemen (preventief) aanpakken in de klas.

Programma

Diagnostische aspecten belangrijk voor het begrijpen van de diagnose dyscalculie:

 • de verschillende verschijningvormen van dyscalculie;
 • de verschillen en samenhang van dyscalculie en andere stoornissen (o.m. dyslexie, DCD, ADHD, ASS, NLD);
 • rekenproblemen kaderen binnen het zorgcontinuüm;
 • gedifferentieerde werkvormen en expliciete instructies om rekenregels, kennisfeiten (bv. formules) en toepassingen aan te brengen en in te oefenen in functie van de noden van de leerling met leerproblemen;
 • handelingsgerichte foutenanalyse als feedback om bij te sturen en de leercompetenties te verbeteren;
 • wanneer welke (individuele) 'redelijke aanpassingen' gebruiken opdat een leerling met rekenproblemen zijn leercapaciteiten optimaal kan benutten binnen de les wiskunde/wetenschappen?
 • aspecten van evalueren in functie van de specifieke kenmerken van leerlingen met leerproblemen bij wiskunde en wetenschappen o.a. basis- en verdiepingsleerstof - kennis en vaardigheden - vraagstelling – getallen – woordenschat – gebruik van hulpmiddelen.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • signalen van dyscalculie herkennen;
 • rekenproblemen die samenhangen met andere stoornissen (dyslexie, DCD, ADHD, ASS, NLD) herkennen;
 • brede basiszorg op zo’n manier organiseren dat alle leerlingen optimaal leren, ook de leerlingen met rekenproblemen;
 • leerlingen activeren om zelf hulpmiddelen en alternatieve strategieën in te zetten;
 • belangrijke basiskennis, regels en vaardigheden binnen wiskunde en wetenschappen voor leerlingen met rekenstoornissen duiden en van daaruit doelstellingen formuleren;
 • werkvormen en evaluatie afstemmen op de noden van de leerlingen met rekenproblemen;
 • fouten handelingsgericht analyseren om de leercompetentie te verhogen en gericht te ondersteunen;
 • realistische en gemotiveerde 'redelijke aanpassingen' uitstippelen die een leerling met leerproblemen helpen om hindernissen binnen de vakken wiskunde en wetenschappen te nemen;
 • de sterktes en leerstijlen van leerlingen met leerproblemen gebruiken i.p.v. te focussen op de zwaktes;
 • met collega’s, ouders, CLB-medewerkers doelgericht overleggen over specifieke leerproblemen binnen wiskunde en wetenschappen.

Doelgroep

Zorgcoördinatoren en leerkrachten wiskunde en wetenschappen s.o. die leerlingen met specifieke onderwijsnoden begeleiden, leerlingenbegeleiders en andere geïnteresseerde leerkrachten s.o. De praktijkvoorbeelden komen voornamelijk uit de eerste en tweede graad.

Begeleiding

Els Smekens, onderwijzeres en Master SEN autisme. Els heeft ervaring in de basisschool en het secundair onderwijs. Bij Eureka Leuven begeleidde ze kinderen met ernstige leerstoornissen. Momenteel werkt ze als ondersteuner in het secundair onderwijs.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 21/LZG/013A

Lesdag 1 van deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs. Cursusmateriaal en lunch (lesdag 2 en 3) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 369 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 24 februari 2022 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
vrijdag 22 april 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
dinsdag 3 mei 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen