Zoek een nascholing
Je bent hier:   Leerzorg en leren kiezen: schoolloopbaanbegeleiding

Leerzorg en leren kiezen: schoolloopbaanbegeleiding

De maatschappij, ouders, leerkrachten verwachten van jongeren dat zij een goede studiekeuze maken die leidt naar een juist diploma en een tevreden beroepsloopbaan. Leren kiezen is  één van de pijlers van leerlingenbegeleiding. Deze pijler zit bij voorkeur ingebed in een didactische leerlijn  waarbij elke leerling keuzevaardigheden leert ontwikkelen en zo auteur wordt van zijn eigen schoolloopbaan en bij uitbreiding van zijn eigen leven. Verhoogde zorg is nodig wanneer leerlingen onvoldoende handvatten ontwikkeld hebben of wanneer ze een verkeerde keuze gemaakt hebben.

Schoolloopbaanbegeleiding reikt verder dan de schoolpoort: communicatie met ouders, CLB, andere scholen en onderwijsvormen spelen mee een cruciale rol in het leren kiezen proces.

Programma

 1. In een eerste deel krijgen de deelnemers zicht op welke vaardigheden en attitudes ontwikkeld dienen te worden opdat iemand loopbaancompetent zou worden.
 2. In een tweede deel wordt gefocust op wat een didactische leerlijn leren kiezen kan inhouden:
 • Het inbouwen van keuzemogelijkheden op klasniveau
 • Het inbouwen van keuzemogelijkheden op schoolniveau
 • Het zicht krijgen op eigen competenties en groeitrajecten en loopbaankeuzes daarop baseren
 • Het ondersteunen van studiekeuze op scharniermomenten.
 1. In een derde deel zoomen we in op de verhoogde zorg waarin handvatten en materiaal aangereikt worden om leerlingen individueel te begeleiden in een keuzeproces: wat wil ik? Hoe bereik ik dat? Voor sommige leerlingen, bv. met gezondheids- of taalproblemen kan een flexibel leertraject een zinvolle weg zijn. Om het keuzeproces van leerlingen die een verkeerde keuze gemaakt hebben om te buigen is ook steeds verhoogde zorg nodig. Dit laatste is zeer belangrijk, niet alleen voor een goede nieuwe studiekeuze maar ook om feitelijke faalangst en motivatieproblemen te voorkomen of indien al aanwezig, weg te werken.
 2. In de verschillende delen worden instrumenten aangereikt en besproken: verschillende leerstijltesten zoals Kolb, MI, LEMO komen aan bod,  de rol van attitude-rapporten, snuffelstages, werken met flexibele leertrajecten, werken met COLOMBUS
 3. In de verschillende delen wordt de communicatie met ouders, de rol van CLB en de samenwerking met externe partners ook uitgebreid belicht.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • kennen de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om loopbaancompetent te worden.
 • kennen een aantal instrumenten en werkwijzen die deze leerlijn vorm kunnen geven.
 • kunnen voor hun school adhv vorige vaardigheden en instrumenten een didactische leerlijn leren kiezen ontwikkelen.
 • kunnen in verhoogde zorg diagnose stellen ivm keuzeproblemen en de gevolgen van foute keuzes.
 • kunnen in verhoogde zorg strategieën aanreiken om loopbaancompetentie te versterken.
 • kennen de rol van de verschillende actoren in de loopbaanbegeleiding.
 • kunnen adequate communicatie voeren met de verschillende actoren in de loopbaanbegeleiding.

Doelgroep

Geïnteresseerde leerkrachten, leerlingbegeleiders en directies s.o.

Begeleiding

Gerd Cornelissen, Master Germaanse talen, leerkracht Nederlands en Engels, leerlingbegeleider, pedagogisch directeur.
Isabelle Verbiest, Licenciaat Romaanse filologie, leerkracht Frans en leercoach derde graad.

Praktisch

Cursuscode: 19/LZG/019A

Drank, syllabus en broodjesmaaltijd met soep en dessert inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers.


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 21 oktober 2019 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik
hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen