Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   Lees-, spelling- en rekenproblemen aanpakken op school: van theorie naar klaspraktijk

Lees-, spelling- en rekenproblemen aanpakken op school: van theorie naar klaspraktijk

In deze vorming vertrekken we van cognitief psychologische theorieën rond lezen, spellen en rekenen en vertalen de inzichten die we daarin vinden naar de concrete klaspraktijk van leerkrachten en zorgleerkrachten. Heel specifiek bekijken we hoe (zorg)leerkrachten lees-, spelling- en rekenproblemen op taakniveau kunnen analyseren (als onderdeel van handelingsgerichte diagnostiek) en deze analyse kunnen aanwenden om problemen in de klas en in remediërende leerhulp aan te pakken (als onderdeel van handelingsgericht werken).

 

Programma

We bespreken de theorieën en proberen deze te vertalen naar het concreet handelen van leerkrachten en zorgleerkrachten in hun dagelijkse praktijk. We laten daarbij heel wat interactie toe.

 

Doelstellingen

De deelnemers:

  • zijn in staat om lezen, spellen en rekenen te beschrijven als een cognitief proces;
  • weten hoe lees-, spelling- en rekenproblemen op taakniveau te analyseren (als onderdeel van handelingsgerichte diagnostiek);
  • zijn in staat om de diagnostische analyse aan te wenden voor het uitbouwen van remediërende leerhulp.
 

Doelgroep

De primaire doelgroep van deze vorming bestaat uit leerkrachten en zorgcoördinatoren van het lager onderwijs.

Anderen die betrokken zijn bij handelingsgerichte diagnostiek of handelingsgericht werken in basisscholen (zoals ondersteuners of CLB medewerkers) kunnen zeker ook iets opsteken van de geboden inhoud. Er komen ook enkele aspecten van de werking van de 3de kleuterklas aan bod. Ook voor leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs, type basisaanbod, kan deze vorming interessant zijn, vooral dan voor zij die de inhouden rond lezen, spellen en rekenen behartigen.

 

Begeleiding

Prof. Dr. Pol Ghesquière is orthopedagoog, en als gewoon hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor onderwijs en onderzoek op het domein van de leerproblemen/leerstoornissen.

 

Praktisch

Cursuscode: 21/LAG/099A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen

 

Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

 

 

Verwachte voorbereiding door deelnemer

 

 
Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 7 oktober 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen