Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Vakken / Frans   Leesproblemen voorkomen bij kleuters. Maak hen enthousiast voor woorden, klanken en letters (herhaling) - live online nascholing

Leesproblemen voorkomen bij kleuters. Maak hen enthousiast voor woorden, klanken en letters (herhaling) - live online nascholing

Preventie in de kleuterklas is een belangrijke sleutel om leesproblemen te voorkomen. De laatste jaren hebben we heel wat inzicht gekregen in het wat en waarom maar blijft er weerstand bij het hoe. Een expliciet aanbod rond woordenschat, klankbewustzijn en letterkennis past toch niet bij de eigenheid van jonge kinderen? Hoe dan wel?

Programma

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen beter en liever lezen? Onderzoek toont aan dat de sleutel hiervoor niet enkel ligt in het leesonderwijs maar juist ook in de jaren die hieraan voorafgaan.
De kleuterklas mag gezien worden als een belangrijke basis voor preventie. In de praktijk ontstaan er heel wat vragen over het aanbod en de manier waarop zogenaamde voorspellende vaardigheden aan bod komen in de kleuterklas.
Wat zijn die vaardigheden en hoe integreer je ze in een betekenisvol aanbod en op een manier die bij kleuters past? In deze zoektocht maken we zowel ruimte voor inzichten vanuit onderzoek als good practices en suggesties voor de klaspraktijk.

Doelstellingen

Je weet na deze nascholing:

  • welke vaardigheden op kleuterleeftijd sterke voorspellers zijn van latere leesvaardigheid;
  • hoe je deze vaardigheden kan uitwerken in een betekenisvol en rijk aanbod voor kleuters dat aansluit bij de eigenheid van jonge kinderen;
  • welke signalen wijzen op een mogelijk risico voor leesproblemen;
  • hoe je kleuters stimuleert bij het verkennen van klanken en letters en hen ondersteunt bij het ontwikkelen van fonemisch bewustzijn;
  • op welke wijze je de woordenschat van kleuters kan vergroten en verrijken;
  • hoe je leesplezier aanwakkert in de kleuterklas en motivatie voor de wereld van taal en letters kan versterken.

Doelgroep

Leerkrachten en zorgcoördinatoren uit het kleuteronderwijs en het (BuBaO) lager onderwijs eerste graad.

Begeleiding

Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen en werkzaam in de onderzoeksgroep taal- en leesdidactiek van de lerarenopleiding en opleiding logopedie en audiologie. Vanuit haar onderzoekswerk over fonologische vaardigheden bij jonge kinderen en aanvankelijk lezen aan de Universiteit Antwerpen maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek. Gebeten door de vraag hoe onderzoeksinzichten het werkveld kunnen versterken en het werkveld omgekeerd meer kan betekenen voor onderzoek ging ze de uitdaging aan om als adviseur en hoofdauteur mee te werken aan materialen voor kleuteronderwijs en aanvankelijk lezen.

Praktisch

Cursuscode: 20/KLE/042C

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 11 mei 2021 09:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen