Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Leerzorg   Leesremediëring: stap voor stap beter leren lezen

Leesremediëring: stap voor stap beter leren lezen

Help! Lucas slaagt er maar niet in om tot vlot lezen te komen. Je hebt vanalles geprobeerd, maar niets werkt. Tijdens deze nascholing ontdek je wat er gebeurt in onze hersenen bij het (leren) lezen en spellen en wat er mis kan lopen. Je leert theoretische inzichten, daaruit afgeleide didactische principes en je gaat aan de slag met een concrete methodiek en materialen om deze principes toe te passen bij het voorbereidend en feitelijk lezen (en schrijven). Je zorgt ervoor dat het kind gelooft dat het kan lezen en dat ook steeds beter kan, zowel technisch als begrijpend.

Programma

Je krijgt te horen hoe de methode 'Stap voor stap (beter) lezen' tot stand kwam, welke wetenschappelijke inzichten aan de basis liggen van de didactische principes en hoe ze vertaald werden naar een concrete methodiek en oefenmaterialen voor remediërend lezen en spellen.

Je krijgt een map met daarin de theoretische achtergrond en een heleboel oefeningen, alsook overkoepelende materialen zoals een letterlied (met visualisatie), letterflitskaarten, tips om schrift te begeleiden, een leesstrategieposter 'Begrijp ik de woorden?', observatie- en analysetools en blanco schrijfbladen met hulplijnen op verschillende niveaus.

Je leert de methodiek en de materialen doorheen de dag kennen door ze te bekijken en/of te gebruiken.

In de voormiddag ontdek je:

 • hoe de methodiek tot stand kwam en in de praktijk toegepast (en bijgestuurd) werd;
 • welke wetenschappelijke inzichten de didactische principes onderbouwen;
 • hoe de methodiek kinderen niet confronteert met wat nog niet lukt, maar succeservaringen garandeert en fouten inslijpen voorkomt;
 • hoe je dit kan vertalen naar de eigen (klas)praktijk op korte en langere termijn;
 • hoe je een observatie en analyse van het leesniveau van een kind uitvoert en dit samen met het kind vertaalt naar een doelenblad (theorie én inoefenen);
 • traject 1 voor kinderen met specifieke leesmoeilijkheden (bijv. kent eu en ui nog niet goed): overlopen methodiek en materialen en deze uittesten;
 • de opbouw van de basisoefening uit de methodiek. Je leert op een sterk onderbouwde, veelzijdige manier werken met connectrijen (= woordenrijen waarbij er steeds 1 klank veranderde, op een wisselende plaats).

In de namiddag ontdek je:

 • traject 2: stapsgewijze, systematisch opgebouwde ondersteuning voor kinderen met ernstige leesproblemen of -stoornissen:
  1. Hoe kan je een kind optimaal voorbereiden op leren lezen? Je ontdekt en oefent onze unieke methodiek “kleurlezen” die meer ondersteuning biedt voor risicokinderen dan de huidige klassieke auditieve en visuele oefeningen die kleuters aangeboden krijgen.
  2. Hoe leer je een kind de klanktekenkoppeling verwerven en steeds langere woorden lezen? + bijhorende materialen leren gebruiken en eigen materialen leren maken.
  3. Je zingt met ons “het letterlied” en verkent de bijhorende visualisaties als hulp bij het spellen. Je leert kinderen zo het gebruik van aai, ooi, oei, eeuw, ieuw, doffe klanken, speciale ei, au, ch en voor- en achtervoegsels in 1 overzicht plaatsen en begrijpen.
  4. Naast steeds langere woordvormen ook het aanbrengen van lezen en spellen van woorden met speciale ei, au, ch, c, q, x, y, woorden met -d/-b achteraan, verenkeling van lange klinkers en verdubbeling van medeklinkers.
  5. Je maakt kennis met onze unieke methodiek voor het spellen en lezen van woorden met verenkeling van lange klinkers en verdubbeling van medeklinkers die ondanks zijn vernieuwende aanpak toch combineerbaar is met de meest gangbare spellingsmethoden.
  6. Je ontdekt de “nadenkvingers”: all-in spellingsstappenplan dat kinderen kunnen hanteren tijdens het spellen, zodra ze alle spellingsregels leerden.
 • hoe je kinderen kan helpen om te moeilijke teksten toch te lezen door deze teksten te overbogen op hun leesniveau;
 • hoe jij concreet aan de slag gaat met kinderen, hoe een sessie eruit ziet;
 • hoe je een samenwerking mogelijk maakt tussen school, thuis en andere begeleiders d.m.v. deze methodiek en materialen. Je ziet hoe eenvoudige filmpjes ook de samenwerking met anderstalige ouders mogelijk maken.

Het is de bedoeling dat je na afloop meteen concreet aan de slag kan gaan. Daarom combineren we theorie met praktijk en ontvang je bij de syllabus een groot deel van de leesremediëringsmethode 'Stap voor stap (beter) lezen'.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

 • weet jij hoe kinderen tot lezen komen en welke didactische principes daardoor effectief zijn;
 • bereid je kinderen voor op leren lezen;
 • breng je het leesniveau van kinderen d.m.v. een observatie-instrument in kaart, analyseer en vertaal je naar doelen om er samen met hen aan te werken;
 • laat je kinderen die moeite hebben met lezen stappen voorwaarts zetten door het toepassen van deze methodiek en het gebruiken (en/of bijmaken) van de bijhorende materialen;
 • maak je voor het remediëren van lezen een samenwerking mogelijk tussen ouders, school en hulpverleners;
 • garandeer je succeservaringen bij kinderen die moeizaam vooruitgaan en frustraties ervaren bij het lezen;
 • bouw je mee aan het positieve zelfbeeld van kinderen met betrekking tot lezen en spellen;
 • ken jij enkele nieuwe, sterk doordachte en onderbouwde methodieken en materialen om mee aan de slag te gaan in jouw praktijk rondom lezen en spellen.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, directies/beleidsmedewerkers, leerlingenbegeleiders, logopedisten en andere hulpverleners uit het (buitengewoon) basisonderwijs die hun aanpak bij het voorbereiden van kinderen op het leren lezen en schrijven en het effectieve leren lezen en schrijven zelf willen optimaliseren en hierbij openstaan voor nieuwe ideeën.

Begeleiding

An De Rijck is leerkracht kleuter- en lager onderwijs met een passie voor didactiek. Als 'made2create' ontwikkelt zij methodieken en materialen die een houvast, maar geen keurslijf bieden. Ze werkte materialen uit voor spelling, begrijpend lezen (leesstrategieposters), blind typen, schooltaal en (remediërend) lezen en schrijven.

Dominiek Houlleberghs is klinisch orthopedagoog met specialisatie in leer- en gedragsmoeilijkheden en ontwikkelingsstoornissen. Hij werkte tussen 1979 en 2019 als clb-medewerker en is sindsdien met pensioen. Al jarenlang is hij actief in het ouders en leerkrachten aanleren van gerichte leeshulp aan hun kinderen met leesstoornissen. Verder begeleidt hij ook ouderleesgroepen.

Praktisch

Cursuscode: 24/BAS/128A

Cursusmateriaal (syllabus en leesremediëringsmethode “Stap voor stap (beter) lezen”) en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 157 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eventueel een kopie van een leestekst uit de methodes waarmee je werkt in de klas die technisch te hoog gegrepen blijkt voor sommigen leerlingen, maar die ze geacht worden om te lezen in de klas.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 1 oktober 2024 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen