Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / STEM / Fysica   Logica en bewijzen in de hervormde tweede graad - live online nascholing (herhaling 2)

Logica en bewijzen in de hervormde tweede graad - live online nascholing (herhaling 2)

Logica en bewijzen zijn verrassend leuke nieuwigheden in de modernisering van de tweede graad doorstroomfinaliteit. Deze nascholing reikt je handvaten aan om er zowel inhoudelijk als didactisch bevlogen mee om te gaan.

Programma

We starten met een opfrissing van de kennis over de nieuwe inhouden rond logica in de tweede graad doorstroomfinaliteit. Denk aan waarheidstabellen, logische poorten, logische schakelingen en omgangstaal versus wiskundetaal. We laten zien hoe je deze nieuwe inhouden op een zinvolle manier kan inbedden in je lessen met aangepaste werkvormen. Hierbij blijven we realistisch qua tijdsbesteding.

Daarnaast leggen we de link tussen logica en bewijsvoeringen. Wie aan bewijzen denkt in de tweede graad, komt snel terecht bij klassiekers zoals de irrationaliteit van wortel 2, de stelling van Thales, gelijkvormigheidskenmerken… Toch zijn er vele andere bewijzen mogelijk als alternatief voor of aanvulling op deze klassiekers. In het nieuwe curriculum is aandacht voor het opstellen van een wiskundig bewijs verplicht, maar de keuze van concrete bewijzen volledig vrij. Daarom bieden we je inspiratie voor een zinvolle leerlijn rond logica en bewijzen, die je kan aanpassen aan je leerlingenpubliek. We steunen hiervoor op tal van vakdidactisch onderzoek rond dit thema.

We eindigen de nascholing met een uitstap naar driewaardige logica’s en de link van propositielogica met de werking van zoekquery’s. Als kers op de taart spelen we een kaartspel over logische poorten waarvan elke deelnemer een gratis exemplaar opgestuurd krijgt.

De heel praktische insteek van de nascholing zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing...

  • heb je een realistisch beeld van de eindtermen/leerplandoelen rond logica en bewijzen in de doorstroomfinaliteit;
  • relateer je de (her)introductie van logica in het curriculum van de tweede graad doorstroomfinaliteit aan didactisch onderzoek;
  • breng je op een didactisch bevlogen manier de leerstof rond waarheidstabellen, logische poorten en omgangstaal versus wiskundetaal aan;
  • link je bewijsmethodes zoals bewijs uit het ongerijmde en bewijs door contrapositie vlot aan de wetten van de propositielogica.

Doelgroep

Leerkrachten wiskunde van de tweede graad doorstroomfinaliteit

Begeleiding

Filip Moons is doctoraal onderzoeker binnen wiskundedidactiek en lerarenopleider wiskunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij schreef namens de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraars mee aan de nieuwe eindtermen.

Praktisch

Cursuscode: 22/WIS/056C

Digitale syllabus inbegrepen.

Enkele dagen voor aanvang ontvang je de inlog voor Blackboard.


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 15 maart 2023 14:00u 16:00u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen