Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Nederlands   Masterclass Deutsch als Fremdsprache II - AFGELAST

Masterclass Deutsch als Fremdsprache II - AFGELAST

Übung macht den Meister. Als leerkracht is het niet altijd evident om je eigen grammaticakennis op peil te houden omdat je soms te weinig oefengelegenheden hebt. Tijdens deze tweede masterclass staan we stil bij enkele grammaticale valkuilen. Daarnaast bieden we enkele tips & tricks om met Duitse grammatica en woordenschat (zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord) in de klas aan de slag te gaan. Tenslotte bekijken we enkele beproefde werkvormen om lerenden actief en gemotiveerd in en met Duits te laten omgaan.

Programma

De nascholing bevat drie onderdelen:

  • een flashback naar de grammaticalessen op je eigen unief- of hogeschoolbanken van weleer (dus met leerinhouden op het niveau van de leerkracht Duits);
  • een workshop over de toepassing van de grammaticale thema’s van het eerste deel in de lespraktijk (dus met leerinhouden op het niveau van leerlingen of cursisten Duits) en een bijdrage over het leren en inoefenen van woordenschat;
  • een kennismaking met enkele werkvormen en inhouden om leerlingen of cursisten in en met de taal te laten werken.

In de eerste masterclass zoomden we in op de Duitse werkwoorden en naamvallen, in deze tweede uitgave staan bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden centraal.

Je krijgt een waaier aan lesmateriaal en oefeningen, waarmee tijdens de workshop aan de slag wordt gegaan.

Doelstellingen

 De deelnemers kunnen:

  • op het niveau van taalleerkracht hun kennis van de Duitse bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden schriftelijk toepassen;
  • vaardigheden, woordenschat en grammatica met elkaar verbinden;
  • verschillende werkvormen inzetten.

Doelgroep

Deze nascholing richt zich tot leerkrachten Duits, met of zonder (vakdidactische) vooropleiding, die hun praktische Duitse taalkennis willen opfrissen en tegelijk tips zoeken om de Duitse grammatica, woordenschat en Landeskunde op een geïntegreerde en motiverende manier aan te brengen.

Begeleiding

Prof. dr. Tom Smits, geeft meer dan 20 jaar Duits aan studenten Taal- en Letterkunde en Vertalers-Tolken. Hij is hoogleraar Duitse taalkunde (Fac. Letteren en Wijsbegeerte, UAntwerpen) en vakdidacticus Duits, Engels en CLIL (Antwerp School of Education, UAntwerpen).

Nico Kelderman, leerkracht Duits, geeft 41 jaar les, eerst 10 jaar in TSO, daarna in ASO (moderne Talenrichtingen). Hij heeft ook 17 jaar lang Duits gegeven aan ingenieurs in enkele grote Antwerpse chemische bedrijven en is al heel zijn carrière lid van de werkgroep Duits aan CNO.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen