Zoek een nascholing

Mentor-coach: terugkomdag

Na het deelnemen aan het nascholingstraject mentor-coach heb je ongetwijfeld de aanvangsbegeleiding op jouw school verder vormgegeven en ben je gegroeid in jouw rol. Tijd dus om succeservaringen te vieren, vragen groeigericht onder de loep te nemen en actuele inzichten en materialen rond aanvangsbegeleiding te exploreren. Vanzelfsprekend kan het opfrissen van de coachende grondhouding en vaardigheden niet ontbreken.

Programma

De nascholingsdag zoomt allereerst in op de stand van zaken van de huidige aanvangsbegeleiding in de eigen school, het groeiproces, de sterktes en mogelijke kansen/uitdagingen. Daarnaast is er inhoudelijke input die de actuele praktijk mogelijk kan verrijken. Door middel van een intervisiemethodiek met toepassing van de coachende grondhouding en vaardigheden bespreek je dit samen. De activerende didactische aanpak van de dag nodigt uit tot doelgerichte uitwisseling.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholingsdag:

  • benoem je de sterktes en uitdagingen van de aanvangsbegeleiding op jouw school;
  • benoem je de eigen sterktes en uitdagingen op het vlak van mentor-coach;
  • benoem je het afgelegde groeiproces en het vooropgestelde doel op het vlak van aanvangsbegeleiding/mentor-coach;
  • benoem je concrete actuele inzichten, materialen, … die verrijkend kunnen zijn voor de aanvangsbegeleiding op jouw school;
  • pas je de coachende vaardigheden en grondhouding bewust toe tijdens coachende gesprekken;
  • pas je opgedane inspiratie toe binnen de eigen werking/in de eigen aanpak.

Doelgroep

Alle deelnemers die in 2020-2021 en 2021-2022 deelnamen aan het mentor-coachtraject van CNO.

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding.
Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Cursuscode: 22/MK/019A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen laptop/tablet en lader

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Een maand voor de nascholing ontvang je een korte bevraging om in te vullen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 6 maart 2023 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen