Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Directie   Met een goede zorgvraag naar het MDO - via afstandsonderwijs

Met een goede zorgvraag naar het MDO - via afstandsonderwijs

Meer concrete info over het verloop van deze nascholing via afstandsonderwijs vind je onder het kopje Praktisch.

Nog te vaak blijft een MDO bij het vaststellen en beschrijven van het probleem of wat de leerkracht als probleem ervaart (overzicht). Nog te weinig zetten we de stap naar inzicht: 'wat betekent het voor dit kind', om uiteindelijk te komen tot de juiste werkpunten en interventies (uitzicht).
Geïntegreerde zorg betekent dat alle leraren betrokken zijn in de zorgverlening aan leerlingen en deze begeleiding integreren in hun onderwijskundige en pedagogische aanpak. De rol van de leraar in het verlenen van zorg komt dus veel meer centraal te staan. (Jacobs & Struyf, 2010).
Met deze vorming 'Met een goede zorgvraag naar het MDO' verkennen we de mogelijkheden om het MDO voor te bereiden, zorgvragen te formuleren en tot werkpunten en interventies te komen. We reflecteren over ons eigen handelen om van daaruit op het MDO samen tot afspraken te komen en een stap vooruit te zetten in de begeleiding van kinderen.

Programma

In deze vorming vertrekken we vanuit de definitie van geïntegreerde zorg en maken we duidelijk welke significante betekenis het MDO binnen de zorgstructuur van een school heeft. We verkennen de opbouw van een degelijk MDO en stellen de rol van de verschillende participanten (leerkracht, zorgcoördinator, directeur en externen zoals CLB en ouders) duidelijk. We doorlopen de verschillende fasen van een MDO (van pre-MDO tot het werkelijke overleg) en diepen deze fasen uit aan de hand van een brede beeldvorming d.m.v. voorbeelden (cases). We leren een goede zorgvraag stellen zodat het MDO zo efficiënt mogelijk kan verlopen. We gaan op zoek naar passende interventies en stellen criteria op tot een succesvolle uitvoering van deze tussenkomsten in de zorg.

Doelstellingen

Na deze nascholing kunnen de deelnemers:

  • de kenmerken van geïntegreerde zorg benoemen;
  • met argumenten aan hun collega's staven dat het MDO een noodzakelijke ondersteunende factor is in het uitvoeren van het zorgbeleid op school;
  • de opbouw van een MDO aan alle participanten verduidelijken;
  • vanuit een brede beeldvorming een goede zorgvraag stellen, als voorbereiding op een efficiënt en doelgericht MDO;
  • passende interventies op frequente zorgvragen uitvoeren;
  • de criteria tot een succesvolle uitvoering van interventies in hun eigen zorgsysteem toepassen.

Doelgroep

Leerkrachten kleuter- en lagere school, directies en zorgcoördinatoren.

Begeleiding

Ivan Van Gucht is leerkracht lager onderwijs. Hij heeft jarenlang ervaring als klasleerkracht, als zorgleerkracht en zorgcoördinator in de kleuter- en lagere school. Hij bouwde vanuit het ervaringsgericht werken, zorgbrede werkvormen uit tot een vaste waarde binnen zijn eigen klaspraktijk. Vanuit deze expertise is hij vormingsmedewerker rond verschillende thema's voor het lager onderwijs.
Hij was actief binnen de 'bachelor-na-bacheloropleiding zorgverbreding en remediërend leren' en was daar gastdocent rond zorgbrede werkvormen. Verder is hij ook auteur van "Zorgideeën", de "Rekenkalender" en "CEGOpracticum motiverend en participerend onderwijs".

 

Praktisch

Cursuscode: 19/BAS/010A

Deze nascholing wordt aangeboden via afstandsonderwijs.
Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.

De les begint met een plenair gedeelte van een 40-tal minuten. Daarna gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag met opdrachten. Zij kunnen het komende uur steeds contact opnemen (via chat) met de lesgever. Daarna wordt er opnieuw een plenaire sessie voorzien.

Na een (korte) middagpauze gaat de lesgever opnieuw aan de slag met de deelnemers via chat en een afrondend plenair gedeelte. 


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 5 mei 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen