Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Directie   Moet er dan geen straf volgen?

Moet er dan geen straf volgen?

Na ongewenst gedrag hoor je vaak de vraag: “Moet er dan geen straf volgen?” En zo ja, welke straf moet dat dan zijn? Sommigen zijn voor, anderen zijn tegen. Het thema “straf” roept vaak heel wat emoties op in een team.
Op deze inspiratiedag analyseren we het fenomeen “straf” en de ideeën en emoties die daarrond leven. We onderzoeken hoe we onze invloed op gedrag van leerlingen kunnen versterken op een in deze tijd legitieme manier, en wat de plaats van straf daarin wel of niet kan zijn.

Programma

 • Straffen (en belonen): wat kan je er wél en niét mee bereiken? Wat zit achter de sterke emoties die het thema “straf” oproept? Waar gaat het écht over in de discussie over wel of geen straf geven?
 • Een ruimer perspectief, geïnspireerd op Nieuwe Autoriteit (Haim Omer):
  - maatschappelijke evolutie in ons denken over opvoeding;
  - gevolgen voor onze visie op het omgaan met ongewenst gedrag;
  - de zoektocht naar een gezamenlijk perspectief, waarin alle leerkrachten en alle ouders zich kunnen vinden.
 • Elementen voor een hedendaagse invulling van de rol van de leerkracht bij ongewenst gedrag van leerlingen:
  - duidelijk begrenzen van ongewenst gedrag vanuit de zorg voor een veilig leer- en leefklimaat en optimale groeikansen voor alle leerlingen;
  - met de nodige steun voor leerlingen die het extra moeilijk hebben om tot gewenst gedrag te komen;
  - gebaseerd op verbondenheid: tussen leerkrachten en kinderen, tussen kinderen onderling, tussen school en thuis.

We laten ons hierbij inspireren door recente inzichten uit de psychologie, de hersenwetenschappen en de pedagogiek, én maken voortdurend de brug naar de concrete klas- en schoolpraktijk.

Werkwijze
Je krijgt een afwisseling voorgeschoteld van korte stukjes theorie met reflectie-oefeningen, casusbespreking, filmpjes enz.
Terugkoppeling naar jouw klas- en schoolpraktijk staat centraal.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • weten wat je met straf en belonen wel en niet kan bereiken,
 • zien hoe je in deze tijd op een voor alle betrokkenen legitieme manier kan omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen,
 • hebben een aantal aanknopingspunten om met hun collega’s te reflecteren over de gezamenlijke aanpak van ongewenst gedrag.

Doelgroep

Leerkrachten en zorgbegeleid(st)ers kleuter- en lager onderwijs.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan mét en voorkomen vàn allerlei vormen van ‘moeilijk’ gedrag en het versterken van sociale vaardigheden. Hilde is initiatiefneemster van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school.

Praktisch

Cursuscode: 19/BAS/011A

Deze nascholing was oorspronkelijk gepland op 13/03/2020, maar kon toen niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen.
De nascholing wordt nu aangeboden via afstandsonderwijs op 18/05/2020.
Opnames en digitaal materiaal blijven tot één maand na datum beschikbaar.


Jouw bijdrage: 115 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 18 mei 2020 09:00u 16:00u via afstandsonderwijs


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen