Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Naar een krachtige school-ouder samenwerking - live online nascholing

Naar een krachtige school-ouder samenwerking - live online nascholing

Als school organiseer je allerlei initiatieven om ouders te betrekken bij het schoolleven: oudercontacten, schoolfeest, heen- en weerschriftjes, voorleesmomenten, oudercomité… Vooral bij kwetsbare ouders en anderstalige gezinnen kan dit een grote uitdaging zijn.

Hoe komt het dat je deze ouders moeilijker bereikt? Waar kan je als school op inzetten om deze kloof kleiner te maken? En hoe kan je ouderbetrokkenheid bekijken vanuit verschillende perspectieven? Dit zijn een aantal vragen die aan de hand van een interactieve vorming bekeken worden.

Tijdens deze vorming maak je kennis met de ‘7 dimensies van ouderbetrokkenheid’ en kan je reflecteren over de betekenis van ouderbetrokkenheid in jouw school. Door middel van handige tips en tools, ga je meteen aan de slag met een aantal concrete situaties.

Programma

Werkvorm:
De hele vorming heeft een interactief karakter: we bespreken doorheen de vorming verschillende casussen (aangebracht door de deelnemers of door de lesgever), we doen een aantal oefeningen om te leren zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken, deelnemers krijgen methodieken aangereikt die ze meteen in de praktijk kunnen gebruiken.

Er wordt na dag 1 gewerkt met een tussentijdse opdracht waar we in dag 2 op verder bouwen. Deel 2 zal eerder de vorm van een intervisie aannemen waar we zeer concreet met de eigen schoolcontext van de deelnemers aan de slag gaan.

Programma:
Dag 1

 • Inleiding.
 • Situering van het onderwerp ‘ouderbetrokkenheid’.
 • Vormen van Participatie.
 • 7 dimensies van ouderbetrokkenheid.
 • Moeilijk bereikbare ouders? Hoe werk maken van toegankelijkheid.
 • Instrumenten en Methodieken.
 • Afsluiten – meegeven opdracht.

Dag 2

 • Inleiding
 • Opfrissen van de 7 dimensies.
 • Reflectie tussentijdse opdracht.
 • Intervisie (casusbespreking a.d.h.v. de tussentijdse opdracht).
 • Advies ontwikkelen voor je school.
 • Afsluiten: reflectie en evaluatie.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • de 7 dimensies van ouderbetrokkenheid benoemen en herkennen binnen hun schoolcontext;
 • verschillende vormen van aanpak rond ouderbetrokkenheid vergelijken;
 • de tips en tools die in deze vorming aan bod komen hanteren in de praktijk, zowel als leerkracht en als ouder;
 • de rol van de school, de ouders en de leerling van elkaar onderscheiden, alsook met elkaar verbinden;
 • zelf casussen bespreken en adviezen formuleren;
 • zelf een plan ontwerpen of visie ontwikkelen om naar een krachtige school-ouder samenwerking te evolueren. De vorming biedt tijd en ruimte om hieraan te werken en feedback te ontvangen.

Doelgroep

Medewerkers van scholen en onderwijsondersteunende diensten uit het gewoon en buitengewoon basisonderwijs: leerkrachten, zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, brugfiguren, mentoren, onderwijs opbouwwerker, directie.

 

Begeleiding

Magda Mrowiec en Binita Pinoy werken als procesbegeleider samen met onderwijspartners aan een superdiverse samenleving. Door in te zetten op duurzame verandering in hun organisatiestructuur en werking, streven ze naar een structurele verankering in hoe men binnen de organisatie omgaat met diversiteit, taal en meertaligheid.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 20/BAS/056A

Deze nascholing vindt plaats via live online afstandsonderwijs.


Jouw bijdrage: 120 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

nadenken over casussen, tussentijdse opdracht voor deel 2.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 3 maart 2021 09:00u 12:00u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
woensdag 31 maart 2021 09:00u 12:00u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen