Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Nederlands   Naar een leerlijn van uitspraak tot metriek in de les Latijn

Naar een leerlijn van uitspraak tot metriek in de les Latijn

Er bestaan een aantal misvattingen over uitspraak, prosodie en metriek, terwijl die elementen wel belangrijk zijn bij het aanleren van een taal. Het zijn leerplandoelstellingen.

Programma

In deze nascholing worden de krijtlijnen uitgezet voor een leerlijn die de drie graden omspant.

In deel 1 staat de correcte uitspraak van het Latijn centraal, zoals dit vanaf de allereerste les Latijn in de eerste graad nagestreefd zou kunnen/moeten worden. Hoewel dit een elementaire leerplandoelstelling is, leven hieromtrent heel wat onduidelijkheden of misverstanden. Nochtans bestaat er voor de meeste aspecten van de Latijnse uitspraak grosso modo een academische consensus. In dit eerste deel focussen we ons op een groot aantal vaak verkeerd uitgesproken woorden alsook op een aantal essentiële prosodische principes (zoals bijv. het onderscheid tussen kwantiteit en kwaliteit en elisie).

Deel 2 zet de leerlijn voort en gaat op zoek naar geschikte methodes om de leerlingen in contact te brengen met en te laten proeven van Latijnse poëzie in de tweede en derde graad. In dit deel hebben we het over metrum, eindmarkering (cf. rijm in de moderne talen) en het schema van de hexameter met zijn verschillende versvoeten. We houden tot slot een pleidooi voor een authentieke lezing, waarbij het natuurlijke woordaccent en niet de artificiële, later uitgevonden, ictus het ritme bepaalt.

Deze nascholing is in grote lijnen een herhaling van de nascholing die in 2016 reeds werd georganiseerd door het CNO.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • juiste uitspraak, prosodie en metriek met concrete voorbeelden in hun lessen aanleren;
  • een aanzet maken tot het opstellen van een leerlijn die als het ware natuurlijk leidt van zorgvuldige aandacht voor de correcte uitspraak tot het aanleren van poëzie;
  • aandacht besteden aan een expressieve en natuurlijke voordracht van Latijnse hexameters.

Doelgroep

Leerkrachten Latijn s.o. 1ste, 2de en 3de graad.

Begeleiding

Dennis Lenders, leraar Latijn-Frans aan het Sint-Lievenscollege Antwerpen

Praktisch

Cursuscode: 19/LAT/004A

Drank en syllabus inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 6 november 2019 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen