Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Preventieadviseur   Omgaan met (cyber)pesten in het lager en secundair onderwijs

Omgaan met (cyber)pesten in het lager en secundair onderwijs

Pesten is zeker geen nieuw fenomeen. Het pestgedrag dat zich in en rond de school voordoet, gebeurt echter alsmaar vaker met smartphone of computer. Dit geeft schoolteams het gevoel dat het pestgedrag tussen leerlingen hen nog meer ontglipt. En is het wel hun verantwoordelijkheid, vragen ze zich af?

In deze cursus vertrekken we vanuit het standpunt dat alle (cyber)pesten dat impact heeft op de onderlinge relaties tussen leerlingen, best (ook) vanuit de school opgevolgd wordt.

We laten zien hoe de school systematisch (cyber)pestgedrag kan voorkomen en aanpakken. We brengen alle ideeën samen in een model, dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar bruikbare handvaten voor de eigen praktijk.

Programma

  • Wat is (cyber)pesten? Waaraan herken je het en hoe onderscheid je pesten van andere interactiewijzen? Wat is de relatie tussen “klassiek” pesten en cyberpesten? Hoe ontstaat pesten? Wat zijn de gevolgen ervan voor slachtoffers en daders?
  • Hoe reageer je wanneer je geconfronteerd wordt met (cyber)pestgedrag? Welke stappen zijn nodig? Wie betrek je daarbij? Welke risico’s en valkuilen zijn er en hoe kan je ze vermijden?
  • Het voorkomen van (cyber)pesten: onderdeel van een integraal schoolbeleid. Maatregelen die je op school-, klas- en individueel niveau kan nemen om de kans op (cyber)pesten te verkleinen.

Op dag 1 overlopen we al deze elementen.

De tweede dag is een terugkomdag, opgebouwd op basis van eigen ervaringen, casussen en vragen van deelnemers en bevat een aantal vaardigheidsoefeningen om het geleerde in praktijk om te zetten.

Werkwijze

Korte theoretische inleidingen en oefeningen wisselen elkaar af. Tussen beide lesdagen krijgen de deelnemers de kans om aan de slag te gaan met het geleerde.

Doelstellingen

In deze cursus:

  • verwerf je inzicht in de kenmerken van (cyber)pesten en leer je hoe je het snel kan detecteren;
  • leer je kritisch beoordelen welke aanpak het meest geschikt is in wélke (cyber)pestsituatie;
  • leer je een aantal vaardigheden toepassen om (cyber)pesterijen effectief te stoppen;
  • ontdek je wat je kan doen om (cyber)pesten op school te voorkomen.

Doelgroep

(Buitenwoon) lager onderwijs: (zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners, directie, CLB-medewerkers.
(Buitenwoon) secundair onderwijs: leerkrachten, leerlingenbegeleiders, opvoeders, coördinatoren en directeurs.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in het ondersteunen van leerkrachten en schoolteams m.b.t. (on)gewenst gedrag van leerlingen. Hilde is initiatiefnemer en lid van het Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school. 

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 24/SEB/070A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 6 mei 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
donderdag 22 mei 2025 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen