Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Geschiedenis   Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas (s.o.) - uitgesteld naar 20-21

Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas (s.o.) - uitgesteld naar 20-21

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. In elke klas zit er wel een leerling die ADHD-gedrag vertoont. Gedragsgerichte interventies zijn nodig, maar hebben niet altijd het gewenste effect. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

 • ADHD gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek, afbakening met andere stoornissen;
 • ADHD geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: Wanneer hebben leerlingen met ADHD het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ADHD-onvriendelijk? Waar raken de leerlingen en de leerkrachten de pedalen kwijt?
 • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak, de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ADHD (het vullen van de rugzak).

Programma

 • Wat is ADHD: definitie, criteria, afbakening met andere stoornissen.
 • Concrete vertaling: wanneer is ADHD voor de leerling, voor de groep, voor de leerkracht een obstakel? (assessment: vertalen van de ADHD-criteria naar dagdagelijkse omgang en moeilijkheden).
 • Welke zijn de (specifieke) noden van leerlingen met ADHD in de klas? Wanneer zijn ze anders/reageren ze anders? Wanneer bereiken zij het ‘overslagpunt’? Wat zijn hun sterke kanten?
 • Integratie van de noden van de leerling met ADHD en het leerproces in de klas.
 • Vergroten van de concrete vaardigheden van de leerkrachten in de omgang met leerlingen met ADHD.
 • Casusbesprekingen; analyses van ADHD-kwesties en –vraagstukken.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • ADHD-gedragskenmerken observeren en herkennen;
 • interactiemechanismen aanduiden tussen leerlingen met ADHD en anderen;
 • een ADHD-gerichte aanpak opbouwen en integreren in de dagdagelijkse klaspraktijk;
 • doelgericht overleggen over leerlingen met ADHD en een weg van aanpak uitwerken in samenspraak met de klassenraad en ouders;
 • reflecteren over de eigen aanpak en de mogelijke gevolgen op leerlingen met een ADHD-problematiek.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders s.o.

Begeleiding

Mark Neyens, kinder/jongerenpsychotherapeut in ambulante 2de-lijnshulpverlening; Master orthopedagogie en systeemtheoretische psychotherapeut; ondersteunende doelgroepverantwoordelijke voor jongeren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen; project-medewerker LiNK (samenwerking Geestelijke Gezondheidszorg en Bijzondere Jeugdzorg voor jongeren met complexe problematieken). Nascholer rond socio-emotionele thema’s.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 19/LZG/009A

Deze nascholing was oorspronkelijk gepland op 27/04/2020 en 08/05/2020, maar kon toen niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen

Drank, syllabus en broodjesmaaltijd met soep en dessert inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 232 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 032652973, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 18 januari 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
vrijdag 29 januari 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen