Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Geschiedenis   Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. Het aantal leerlingen met een diagnose Autismespectrumstoornis groeit. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

  • autisme (ASS) gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek;
  • ASS geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: wanneer hebben leerlingen met ASS het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ASS-onvriendelijk?
  • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak en de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ASS.

Programma

  • Wat is autisme?
  • Definitie, criteria, afbakening met andere stoornissen.
  • Concrete vertaling: wanneer is ASS voor de leerling, voor de groep, voor de leerkracht een obstakel? (assessment: vertalen van de ASS-criteria naar dagdagelijkse omgang en moeilijkheden).
  • Welke zijn de (specifieke) noden van leerlingen met ASS in de klas? Wanneer zijn ze anders, reageren ze anders?
  • Integratie van de noden van de leerling met ASS en het leerproces in de klas.
  • Casusbesprekingen; analyses van ASS-kwesties en –vraagstukken.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • ASS-gedragskenmerken observeren en herkennen;
  • interactiemechanismen aanwijzen tussen leerlingen met ASS en anderen;
  • een ASS-gerichte aanpak opbouwen en integreren in de dagdagelijkse klaspraktijk;
  • doelgericht overleggen over leerlingen met ASS en een weg van aanpak uitwerken in samenspraak met de klassenraad en ouders;
  • reflecteren over de eigen aanpak en de mogelijke gevolgen op leerlingen met een ASS-problematiek.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders s.o.

Begeleiding

Mark Neyens, kinder/jongerenpsychotherapeut in ambulante 2de-lijnshulpverlening; Master orthopedagogie en systeemtheoretische psychotherapeut; ondersteunende doelgroepverantwoordelijke voor jongeren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen; projectmedewerker LiNK (samenwerking Geestelijke Gezondheidszorg en Bijzondere Jeugdzorg voor jongeren met complexe problematieken). Nascholer rond socio-emotionele thema’s.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 19/LZG/010A

Deze nascholing was oorspronkelijk gepland op 11/05/2020 en 29/05/2020, maar kon toen niet plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen.

Drank, syllabus en broodjesmaaltijd met soep en dessert inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 232 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 9 oktober 2020 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
donderdag 29 oktober 2020 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen