Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Vertrouwenspersoon   Onderbreking van de arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen

Onderbreking van de arbeidsprestaties omwille van gezondheidsredenen

Welke mogelijkheden zijn er indien een personeelslid wegens gezondheidsproblemen niet meer voltijds kan werken of indien het personeelslid het reguliere werk niet meer aankan?

Dit is niet voor iedereen gelijk: de statutaire situatie (tijdelijk/vastbenoemd) en het feit of het personeelslid nog wel of niet meer beschikt over bezoldigde ziektedagen, bepalen mee de keuzemogelijkheden.

Tijdens de nascholing ga je in op de ziekteverlofregeling (opbouw en aanrekening van het aantal bezoldigde ziektedagen) én op de procedures die opgestart kunnen worden bij uitputting van dit contingent bezoldigde ziektedagen. Het is namelijk niet zo dat een personeelslid bij uitputting (van de ziektedagen) onverwijld vervroegd gepensioneerd wordt: re-integratie en/of aangepaste arbeidsprestaties zijn mogelijke alternatieven.

Programma

Interactieve vorming waar plenaire toelichting en oefengedeeltes mekaar afwisselen. Persoonlijke inbreng van de deelnemers bepalen mee de dynamiek van de sessie.

 • Deeltijds werken na ziekte
  • VVP Med
  • Langdurig VVP Med
  • TBS wegens ziekte, gevolgd door wederaanpassingsperiode met halve dagtaak (vast benoemden)
  • TBS wegens ziekte, gevolgd door reïntegratieplan (vast benoemden)
  • Deeltijdse werkhervatting / aangepaste arbeid na ziekte (tijdelijke personeelsleden / ziekenfonds)
 • Intervisie
  • Vraagstelling/voorbeelden en cases


Opmerking:
Verlofstelsels in het kader van “tijd vrijmaken voor jezelf of voor iemand uit je omgeving” komen aan bod in de nascholing 'Arbeidsprestaties deeltijds of voltijds onderbreken: welk verlofstelsel beantwoordt het best aan bepaalde noden?'

Doelstellingen

De cursisten:

 • hebben zicht op de procedures en modaliteiten m.b.t. de ziekteverlofregeling en (deeltijdse) werkhervatting na uitputting van het contingent bezoldigde ziektedagen;
 • zijn in staat om hun personeelsleden te informeren en te adviseren indien een bepaalde nood zich voordoet.

Doelgroep

Ondersteunend personeel en directies uit bao, s.o. en vo die verantwoordelijk zijn voor de personeelsadministratie

Begeleiding

Marina Jonckers was 10 jaar directeur SO en 2 jaar Codi.
Als gedetacheerde was zij nadien 4,5 jaar werkzaam bij ACOD Onderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 22/OP/036A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

 /

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 28 februari 2023 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen