Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Vertrouwenspersoon   Onderwijskundig beleid met impact: leerzorg tot op de klasvloer!

Onderwijskundig beleid met impact: leerzorg tot op de klasvloer!

Ervoor zorgen dat leerkrachten de onderwijsleerprocessen van álle leerlingen optimaliseren vormt de essentie van ons schoolbeleid. Deze focus staat ook centraal in het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK) en bijgevolg tijdens doorlichtingen. Onderwijskundig beleid met impact tot op de klasvloer creëren vormt een hele uitdaging. Een sterk denkkader en bijhorende hefbomen stellen je in staat om op maat van jouw school een succesvol leerzorgbeleid uit te werken. De talrijke praktijkvoorbeelden, uitgebreide uitwisseling en co-creatie in dit traject bieden je inspiratie om een concreet actieplan op te maken.

Programma

ALGEMEEN

Gedurende het traject ligt de focus op:

  • effectief onderwijskundig schoolleiderschap;
  • leerzorgbeleid met focus op brede basiszorg en verhoogde leerzorg, ingebed in een breder schoolbeleid;
  • gedragen en gedeeld schoolleiderschap met beleidsmedewerkers, interne ondersteuners en het schoolteam, onder andere via professionele leergemeenschappen en een breder HRD beleid.

De aangereikte kaders en concepten pas je toe tijdens de opleidingsdagen om de concrete transfer naar jouw onderwijspraktijk te verhogen. De praktijkvoorbeelden en -getuigenissen geven je extra inspiratie om jouw schooleigen zorgvisie en actieplan vorm te geven.
Tijdens de bijeenkomsten van de professionele leergemeenschappen werk je door op de prioritaire acties van jouw school. Jouw collega’s (van andere scholen) en de aanwezige coach ondersteunen en inspireren mee de transfer naar de school en de klasvloer door middel van (peer) feedback, voorbeelden en inspiratie.
Gedurende het hele traject staat een activerende aanpak centraal met toepassing van verschillende werkvormen zoals brainstormen, groepswerk, stellingen, discussies ... Ook het samen leren met en van elkaar vormt een vast gegeven, want ‘onderwijs maak je samen’.
Op het einde van dit traject beschik je over een actieplan, steeds afgetoetst aan het zorgbeleid van de school en breder gelinkt aan andere beleidsthema’s, dat je concreet implementeert op jouw school i.f.v. leerrendement voor elke leerling.

PROGRAMMA

DAG 1 (dinsdag 25 oktober 2022)

Na een eerste kennismaking en een schets van het verloop en de aanpak van het traject verken je stapsgewijs een kader voor gedeeld onderwijskundig schoolleiderschap (GO ALL for learning), samen met een kader inzake leerzorgbeleid (Geïntegreerd zorgmodel 2.0 of ‘spinnenwebmodel’). Dit pas je door middel van verschillende (groeps)opdrachten meteen toe op de eigen school(context). Je bereidt een stappenplan voor om samen met het beleids-, kern- en/of schoolteam een analyse te maken van het actuele (leer)zorgbeleid. Je bepaalt mogelijke prioriteiten op het vlak van gedeeld schoolleiderschap en zorgbeleid.

Bijeenkomst professionele leergemeenschap 1 (halve dag - november 2022)

Tijdens de eerste bijeenkomst van de professionele leergemeenschap (PLG) leg je mee de basis voor samenwerking en peer learning gedurende het traject. Je bepaalt samen onder begeleiding van een coach een aantal leidende en coachende principes om de bijeenkomsten optimaal te laten verlopen. Je selecteert in de professionele leergemeenschap de prioriteiten waarrond jullie gaan samenwerken en samen leren in relatie tot het beleidsplan van elke school.

DAG 2 (donderdag 16 februari 2023)

In de voormiddag staan visieontwikkeling (Vision Tree) en waarderend leiderschap centraal. Aan de hand van de aanwezige ervaringen kom je tot algemene aandachtspunten die je meteen kan toepassen in de eigen school(context) en op de schooleigen leerzorgvisie en het actieplan. Brede basiszorg wordt verder verdiept vanuit een MACS-denkkader. In de namiddag maak je kennis met de concrete aanpak van visieontwikkeling in de school van een gastspreker. Daarna pas je in jouw PLG-groep de input en inspiratie inzake visieontwikkeling en waarderend leiderschap toe op de vooropgestelde prioriteiten. Op basis van de verzamelde info in het kader van de beginsituatieanalyse (bij het schoolteam, ouders, leerlingen, …) werk je (samen met een kerngroep) een eerste versie van het beleidsplan uit.  

Bijeenkomst professionele leergemeenschap 2 (halve dag - maart 2023)

Je neemt actief deel aan de verdere bespreking van de gezamenlijke prioriteiten. Je past daarbij de kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten van dag 1 en 2 toe. Via de intervisiewerkvorm verdiep je het eigen denk- en reflectiekader en verzamel je bijkomende feedback om je beleids- en actieplan te versterken.

DAG 3 (vrijdag 12 mei 2023)

In de voormiddag staat strategische implementatie van het leerzorgbeleid gelinkt aan een ondersteunend HRD-beleid centraal. De expertise van de sprekers op het vlak van het ontwikkelen van de ‘School als leergemeenschap’, het werken met verschillende vormen van leergemeenschappen en teacher teams, werkwijzen om (interne) expertise te ontwikkelen en te delen, HRD-beleid in scholen komt uitgebreid aan bod (Team School). Het beleidsplan dat je samen met je schoolteam aan het ontwikkelen bent, toets je hieraan af. In de namiddag maak je kennis met de getuigenis van een gastspreker die de ervaringen met een succesvolle en haalbare wijze van strategische implementatie deelt. Een tweede gastspreker brengt de nieuwste inzichten, mogelijkheden, kaders, decreetgeving inzake leerzorgbeleid, vertaald naar schoolbeleid. Om af te sluiten pas je in jouw PLG-groep de input en inspiratie van die dag toe op je groeiende beleids- en actieplan.

Bijeenkomst professionele leergemeenschap 3 (halve dag - juni 2023)

De focus van de intervisie tijdens deze PLG ligt op de toepassing van de inzichten uit opleidingsdagen 1, 2 en 3, het formuleren van verdere bekommernissen en leervragen en het finaliseren van een (voorlopig) beleidsplan met duidelijke aandacht voor strategische implementatie, in aanloop naar het volgende schooljaar. Het coachen van de PLG verloopt gedeeld zodat je impliciet een aantal belangrijke vaardigheden als coach-the-coach bij de school als leergemeenschap kan inoefenen.

DAG 4 (maandag 13 november 2023)

De laatste opleidingsdag vormt een ‘terugkomdag’ nadat je de implementatie van je leerzorg-beleidsplan hebt opgestart. Het gaat om een dag om intensief

  • bij te leren van elkaars ervaringen;
  • het eigen beleidsplan bij te sturen indien nodig;
  • aan de slag te gaan met leervragen en bekommernissen die je nog hebt.

Deze leervragen en bekommernissen zullen we ook voorafgaand aan de lesdag verzamelen zodat we er gericht op kunnen inspelen.

Doelstellingen

Op het einde van dit nascholingstraject:

  • evalueer je aan de hand van de aangereikte kaders en richtlijnen het huidige leerzorgbeleid in de school;
  • werk je actief (mee) een gedragen beleids- en actieplan inzake leerzorg uit;
  • onderneem je concrete acties om het leerzorgbeleid in de eigen school duurzaam uit te voeren met effect tot op de klasvloer;
  • pas je coachende vaardigheden toe in een professionele leergemeenschap.

Doelgroep

Directeurs, technisch adviseur coördinatoren, beleidsmedewerkers, leerlingenbegeleiders uit bao en s.o. met een duidelijk mandaat om (mee) beleid te voeren inzake brede basiszorg en verhoogde leerzorg.

Per school kunnen max 2 deelnemers inschrijven. 

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Wouter Schelfhout heeft een rijke ervaring in het onderwijs als leerkracht, beleidsmedewerker, onderwijsinspecteur. Momenteel is hij als lerarenopleider verbonden aan Universiteit Antwerpen, waar hij onderzoek doet naar professionaliseringsbeleid, school- en kwaliteitsontwikkeling. Hij ondersteunt scholen vanuit GO ALL for learning®.

Praktisch

Deze cursus loopt over 4 dagen.

Cursuscode: 22/DR/264A

De opleidingsdagen gaan door in De Boogkeers. De professionele leergemeenschappen gaan ook door in De Boogkeers of in scholen zelf na onderlinge afspraak in de groep.

BELANGRIJK!!!

Voor de PLG-sessies zijn er twee reeksen voorzien.
Reeks 2 is volzet.
Tijdens reeks 1 worden de deelnemers uit het BaO verwacht in de voormiddag en de deelnemers s.o. in de namiddag.

Reeks 1: wo 9/11/22, wo 15/3/23, wo 31/5/23
Reeks 2: wo 16/11/22, wo 22/3/23, wo 7/6/23 (volzet)


Jouw bijdrage: 595 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 25 oktober 2022 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
donderdag 16 februari 2023 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
vrijdag 12 mei 2023 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
maandag 13 november 2023 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen