Zoek een nascholing
Je bent hier:   Online leerpaden, breed inzetbaar in jouw lessen

Online leerpaden, breed inzetbaar in jouw lessen

Online leerpaden bieden veel mogelijkheden om leerlingen doelgericht leerinhouden te laten verwerken of bijvoorbeeld een onderzoeksvraag te laten beantwoorden. Je kan ze inzetten in de klas tijdens individueel zelfstandig werk of groepswerk. Zo zijn ze bruikbaar voor huiswerk, afstandsonderwijs enzovoort. Meer nog, je kan ze zodanig uitwerken dat je op maat kan differentiëren en leerlingen gepaste ondersteuning kan aanbieden in functie van hun leerproces.

Programma

Aan de hand van concrete voorbeelden ontdek je de mogelijkheden van online leerpaden en de toepasbaarheid in jouw klaspraktijk. Korte demonstraties van verschillende eenvoudig inzetbare online tools (Microsoft of Google formulieren, Bookwidgets, Thinglink, …) wisselen af met concrete suggesties. Onder begeleiding kan je experimenteren zodat je alvast met een eerste aanzet naar huis kan gaan.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • ontwerpen een online leerpad dat uit meerdere (opeenvolgende) stappen bestaat;
  • integreren diverse media in het online leerpad, in functie van de vooropgestelde doelen en beginsituatie van de doelgroep;
  • integreren differentiërende stappen op maat van het leerproces van leerlingen.

Doelgroep

Deze nascholing richt zich op alle leraren die interesse hebben in het integreren van online leerpaden in hun onderwijspraktijk en die hiermee weinig tot geen ervaring hebben. Ook middenkader, directeurs, TA(c)'s, graadcoördinatoren en andere beleidsmakers zijn welkom.

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Cursuscode: 21/OND/112A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 032659060, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop of chromebook en lader.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Hou lesmateriaal bij de hand dat kan dienen om over een bepaalde leerinhoud een online leerpad uit te werken; voorafgaand accounts aanmaken (dit wordt in de communicatie voorafgaand aan de nascholing meegedeeld).

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 15 februari 2022 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen