Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / Klasmanagement   Ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie in de klas: kenmerken, gevolgen, tips en tricks

Ontwikkelingsdysfasie is een hardnekkige aangeboren taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met ‘dysfasie’ verwerven spraak en taal erg moeizaam, kunnen zich vaak onvoldoende verstaanbaar maken en begrijpen niet altijd wat er gezegd wordt.

Dysfasie kan niet alleen het schoolse leren bedreigen, maar ook aanleiding geven tot een verhoogd risico op problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Programma

Tijdens deze nascholing gaan we dieper in op het verschil tussen een vertraagde spraak- en taalontwikkeling (VSTO), een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en ontwikkelingsdysfasie (OD). We overlopen vervolgens de stoorniskenmerken van ontwikkelingsdysfasie en de gevolgen voor de communicatie, het klasgebeuren en de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Basisprincipes, tips, mogelijke aanpassingen, strategieën en hulpmiddelen voor het onderwijs komen aan bod.

We voorzien tijd voor oefeningen, interactie, schoolgerelateerde opdrachten en ervaringsuitwisseling.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de talige stoorniskenmerken van ontwikkelingsdysfasie;
  • kennen de niet-talige problemen gerelateerd aan ontwikkelingsdysfasie;
  • kunnen de impact van taalproblemen en niet-talige gerelateerde problemen op de communicatie binnen het klasgebeuren/ op alle schoolactiviteiten en op het gedrag van het kind herkennen;
  • kunnen tips en hulpmiddelen gebruiken om kinderen met ‘dysfasie’ adequaat te ondersteunen;
  • kunnen stilstaan bij mogelijke niet-tijdrovende aanpassingen en adviezen die een wereld van verschil maken voor kinderen met een ontwikkelingsdysfasie.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten buitengewoon lager onderwijs, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, ondersteuningsnetwerk.

Er wordt geen voorkennis van de deelnemers verwacht maar het volgen van ‘Ontwikkelingsdysfasie: ervaren en begrijpen – introductie’ vormt zeker een meerwaarde.

Begeleiding

Begga Van De Walle is als logopedist werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Overleie te Kortrijk waar zij ruime ervaring opdeed in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen waaronder specifieke taalontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsdysfasie.

Zij is coördinator van de Sig-intervisiewerkgroep Taaltherapie bij kinderen, mede ontwikkelaar van het PDOD (Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie) i.s.m. Prof. Dr. I. Zink en maakt deel uit van de Sig-intervisiewerkgroep Hanen.

Zij is coauteur van ‘Dysfatische Ontwikkeling. Leidraad voor ouders, leerkrachten en hulpverleners’ en ‘Het verhaal van Odi. Leren omgaan met dysfasie’.

Daarnaast werkt zij als privé logopedist in het Gentse (de laatste jaren voornamelijk taal- en leerstoornissen) en is bestuurder en medeoprichter van vzw CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen).

Praktisch

Cursuscode: 20/LAG/097A

De nascholing was oorspronkelijk gepland op 8 maart 2021.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

- werkboek met instructies, een toets en een taalopdracht/huistaak;
- drank en lunch.

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 31 mei 2021 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw O (parking P2 of P4), aula O.04 (verdieping -1)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen