Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Vertrouwenspersoon   Opleiding preventieadviseur basisvorming

Opleiding preventieadviseur basisvorming

De basis voor de inhoud van de opleiding is te vinden in de Codex – Boek II, titel 1, hoofdstuk IV, Art.II.1-20: de preventieadviseur bezit een voldoende kennis van enerzijds de welzijnswetgeving, anderzijds moet hij de nodige technische en wetenschappelijke kennis bezitten…
De regelgeving bepaalt niet hoe deze basiskennis verworven moet worden. Deze opleiding biedt een goede garantie om de voorschriften in praktijk om te zetten.

Programma

Dag 1:

Kennismaking en inleiding

 • Inleiding en duiding cursus
 • Programma en structuur
 • Afspraken paper
 • Bezoek documentatiecentrum - zoekstrategieën en bronnen
 • Situering in het onderwijs: Onderwijsinspectie 2.0 en inspectie-index/tool

Wettelijke en juridische aspecten van het welzijnsbeleid

 • ARAB en Codex Wet Welzijn op het Werk
 • AREI (VLAREM)
 • Toezicht Welzijn op het Werk (TWW)
 • Schoolreglement (werkplaats, laboreglement)
 • Aansprakelijkheid van werkgever, werknemer, hiërarchische lijn en preventieadviseur

Dag 2:

Welzijnsstructuren

 • CPBW
 • IDPBW – GID
 • EDPBW – EDTC – bevoegd persoon
 • Toepassingen in een school

Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid - Elektriciteit

 • Dossier Elektrische installatie van de school
 • Risicoanalyse Elektrische Installatie
 • Procedure BA4 / BA5

Dag 3:

 • Dynamisch Risico Beheersing Systeem
 • Risicoanalyse
 • Preventiemaatregelen
 • Globaal Preventie Plan en Jaarlijks Actieplan
 • Praktische aanpak van een risicoanalyse (inventarisatie-evaluatie-weging...)
 • Bespreking cases van goede eindwerken
 • Schrijfstijlen en Word (documentatiecentrum)
 • Paperbegeleiding

Dag 4:

Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid

 • Arbeidsongevallen
 • Arbeidsongevallenwetgeving
 • Registratie, administratie en onderzoek van arbeidsongevallen

Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid - Brandveiligheid

 • Brandveiligheid: wetgeving
 • Interventiedossier en evacuatieplannen, signalisatie
 • Interne noodplannen en procedure

Dag 5:

Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid

 • Bestel- en aankoopprocedure
 • Indienststellingsbeleid
 • Risicoanalyse - algemeen

Welzijnsvelden: Psychosociale belasting en gezondheidsbescherming

 • Psychosociale belasting
 • PAPSY en vertrouwenspersoon
 • Gezondheidsbescherming
 • EHBO-organisatie

Dag 6:

Welzijnsvelden: Arbeidshygiëne en Intern Leefmilieu

 • Asbest en asbestinventaris
 • Beheersplan Legionella
 • Voedingsmiddelenhygiëne - GHP
 • Producten met gevaarlijke eigenschappen

Welzijnsvelden: Ergonomie

 • Verlichting, verluchting, temperatuur
 • Lawaai
 • Kantoorergonomie
 • Zit-, sta- en tilhouding

Dag 7:

Bezoek didactische ruimte

Afsluiting cursus

 • Herhaling en samenvatting Wet Welzijn
 • Aanpak in de praktijk
 • Evaluatie cursus

Dag 8:

Paperverdediging

Doelstellingen

De deelnemers die de volledige cursus gevolgd hebben en die slagen in de paperverdediging, ontvangen een getuigschrift 'Basisvorming Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk' wat hen in staat stelt voorschriften in praktijk om te zetten.

Doelgroep

Preventieadviseurs basis-, buitengewoon en secundair onderwijs, preventieadviseurs in wording, technisch adviseurs, verantwoordelijke leerkrachten uit het basis-, buitengewoon en secundair onderwijs en directieleden

Begeleiding

 • Alex Berghmans, veiligheidskundig niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG JB David Lier, SG de 3 Neten en SG Robke
 • Stefaan Dejonghe, veiligheidskundig niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG KORBEM
 • Krista Dekoning, veiligheidskundig niveau 1, Hoofd Interne Dienst Preventie vzw KOBA Metropool
 • Paul Van Assche, veiligheidskundig niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG Boom-Bornem-Puurs
 • Chris Chantrain, veiligheidskundig niveau 1, coördinerend preventieadviseur GID Antwerpen en Periferie
 • Jan Goos, veiligheidskundig niveau 1
 • Koen Boels, veiligheidskundig niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG SILA-Westerlo
 • Jurgen Reynders, veiligheidskundig niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG KOSH
 • Marleen Raeymaekers, veiligheidskundig niveau 1, coördinerend preventieadviseur vzw OZCS Noorderkempen
 • Kristel Vanorbeek, veiligheidskundig niveau 1, diensthoofd IDPBW, Schoolbestuur Sint-Paulus vzw te Tienen
 • Dany Vanharen, veiligheidskundig niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG Sint-Quintinus Hasselt-Stevoort-Zonhoven te Hasselt
 • Stefaan Henderieckx, Teamleider dienst opleidingen Provinciaal VeiligheidsInstituut te Antwerpen
 • Toon De Belder, PVI Architect, Docent Preventieadviseur niv. I

Praktisch

Deze cursus loopt over 8 dagen.

Cursuscode: 21/VEI/003A


Jouw bijdrage: 798 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 5 oktober 2021 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
vrijdag 15 oktober 2021 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
dinsdag 19 oktober 2021 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
dinsdag 9 november 2021 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
vrijdag 19 november 2021 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
donderdag 2 december 2021 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
vrijdag 14 januari 2022 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
vrijdag 18 maart 2022 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen