Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Welzijn en preventie   Opleiding preventieadviseur basisvorming

Opleiding preventieadviseur basisvorming

De basis voor de inhoud van de opleiding is te vinden in de Codex – Boek II, titel 1, hoofdstuk IV, Art.II.1-20: de preventieadviseur bezit een voldoende kennis van enerzijds de welzijnswetgeving, anderzijds moet hij de nodige technische en wetenschappelijke kennis bezitten…
De regelgeving bepaalt niet hoe deze basiskennis verworven moet worden. Deze opleiding biedt een goede garantie om de voorschriften in praktijk om te zetten.

Programma

Dag 1:

Kennismaking en inleiding - Chris Chantrain en Stefaan Henderieckx

 • Inleiding en duiding cursus
 • Programma en structuur
 • Afspraken evaluatie
 • Bezoek documentatiecentrum
 • Situering in het onderwijs: Onderwijsinspectie 2.0 en inspectie-index/tool

Wettelijke en juridische aspecten van het welzijnsbeleid - Stefaan Dejonghe

 • ARAB en Codex Wet Welzijn op het Werk
 • AREI (VLAREM)
 • Toezicht Welzijn op het Werk (TWW)
 • Schoolreglement (werkplaats, laboreglement)
 • Aansprakelijkheid van werkgever, werknemer, hiërarchische lijn en preventieadviseur

Dag 2:

Welzijnsstructuren - Jurgen Reynders

 • CPBW
 • IDPBW – GID
 • EDPBW – EDTC – bevoegd persoon
 • Toepassingen in een school

Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid / Elektriciteit - Koen Boels

 • Dossier Elektrische installatie van de school
 • Risicoanalyse Elektrische Installatie
 • Procedure BA4 / BA5

Dag 3 - Kristel Vanorbeek en Dany Vanharen:

 • Dynamisch Risico Beheersing Systeem
 • Risicoanalyse
 • Preventiemaatregelen
 • Globaal Preventie Plan en Jaarlijks Actieplan
 • Praktische aanpak van een risicoanalyse (inventarisatie - evaluatie - weging ...)
 • Bespreking evaluatie/paper

Dag 4:

Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid - Chris Chantrain

 • Arbeidsongevallen
 • Arbeidsongevallenwetgeving
 • Registratie, administratie en onderzoek van arbeidsongevallen

Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid / Brandveiligheid - Krista Dekoning

 • Brandveiligheid: wetgeving
 • Interventiedossier en evacuatieplannen, signalisatie
 • Interne noodplannen en procedure

Dag 5:

Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid - Jan Goos

 • Bestel- en aankoopprocedure
 • Indienststellingsbeleid
 • Risicoanalyse - algemeen

Welzijnsvelden: Psychosociale belasting en gezondheidsbescherming - Paul Van Assche

 • Psychosociale belasting
 • PAPSY en vertrouwenspersoon
 • Gezondheidsbescherming
 • EHBO-organisatie

Dag 6:

Welzijnsvelden: Arbeidshygiëne en Intern Leefmilieu - Marleen Raeymaekers

 • Asbest en asbestinventaris
 • Beheersplan Legionella
 • Voedingsmiddelenhygiëne - GHP
 • Producten met gevaarlijke eigenschappen

Welzijnsvelden: Ergonomie - Alex Berghmans

 • Verlichting, verluchting, temperatuur
 • Lawaai
 • Kantoorergonomie
 • Zit-, sta- en tilhouding

Dag 7:

Bezoek didactische ruimte - Toon De Belder

Afsluiting cursus - Chris Chantrain

 • Herhaling en samenvatting Wet Welzijn
 • Aanpak in de praktijk
 • Evaluatie cursus

Dag 8:

Evaluatiemoment

Doelstellingen

De deelnemers die de volledige cursus gevolgd hebben en die slagen in het evaluatiemoment, ontvangen een getuigschrift 'Basisvorming Preventie, Bescherming en Welzijn op het werk' wat hen in staat stelt voorschriften in praktijk om te zetten.

Doelgroep

Preventieadviseurs basis-, buitengewoon en secundair onderwijs, preventieadviseurs in wording, technisch adviseurs, verantwoordelijke leerkrachten uit het basis-, buitengewoon en secundair onderwijs en directieleden

Begeleiding

 • Alex Berghmans, Veiligheidskundig niveau 1, Coördinerend Preventieadviseur KOBA HeLi vzw
 • Stefaan Dejonghe, veiligheidskundige niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG KORBEM
 • Krista Dekoning, veiligheidskundige niveau 1, Hoofd Interne Dienst Preventie vzw KOBA Metropool
 • Paul Van Assche, veiligheidskundige niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG Boom-Bornem-Puurs
 • Chris Chantrain, veiligheidskundige niveau 1, coördinerend preventieadviseur GID Antwerpen en Periferie
 • Jan Goos, veiligheidskundige niveau 1
 • Koen Boels, veiligheidskundige niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG SILA-Westerlo
 • Jurgen Reynders, veiligheidskundige niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG KOSH
 • Marleen Raeymaekers, veiligheidskundige niveau 1, coördinerend preventieadviseur vzw OZCS Noorderkempen
 • Kristel Vanorbeek, veiligheidskundige niveau 1, diensthoofd IDPBW, Schoolbestuur Sint-Paulus vzw te Tienen
 • Dany Vanharen, veiligheidskundige niveau 1, coördinerend preventieadviseur SG Sint-Quintinus Hasselt-Stevoort-Zonhoven te Hasselt
 • Stefaan Henderieckx, Teamleider dienst opleidingen Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool te Antwerpen
 • Toon De Belder, Architect, Docent Preventieadviseur niv. I, Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool

Praktisch

Deze cursus loopt over 8 dagen.

Cursuscode: 23/VEI/003A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 798 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 3 oktober 2023 09:00u 17:00u Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool - Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
donderdag 19 oktober 2023 09:00u 17:00u Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool - Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
dinsdag 24 oktober 2023 09:00u 17:00u Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool - Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
vrijdag 17 november 2023 09:00u 17:00u Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool - Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
dinsdag 5 december 2023 09:00u 17:00u Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool - Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
donderdag 18 januari 2024 09:00u 17:00u Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool - Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
maandag 29 januari 2024 09:00u 17:00u Veiligheidsinstituut - AP Hogeschool - Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
dinsdag 6 februari 2024 09:00u 12:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen