Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   Opvoeding als gedeelde zorg (positief dialoogvoeren tussen ouders en school)

Opvoeding als gedeelde zorg (positief dialoogvoeren tussen ouders en school)

Heb je als school het gevoel dat je met ouders/opvoeders soms op een andere golflengte zit? Loopt echt in dialoog gaan met ouders/opvoeders moeilijk omwille van allerlei barrières? Is het soms zoeken om vanuit een gedeelde taal oplossingen te vinden voor opvoedingsmoeilijkheden in de klas? Wil je graag een positieve relatie uitbouwen met ouders/opvoeders?  Zet ouders niet buiten spel! Maak kennis met ‘Meet the parents’ – onderwijs. Een reflectie-instrument voor schoolteams over contact en dialoogvoeren met ouders over opvoedingswaarden en normen in de klas en op school.

Met deze educatieve methodiek richten we ons op het uitbouwen van een positieve relatie met ouders/opvoeders in het onderwijswerkveld. Via concrete, realistische schoolsituaties denken leerkrachten, zorgcoördinatoren en directie samen na over dialoogvoeren met ouders. De situatieschetsen brengen opvoedingskwesties op de voorgrond en vanuit een reflectieve bril wordt gekeken naar hoe dit wordt aangepakt op school, hoe verschillende perspectieven een ander licht kunnen werpen op de opvoedingssituatie en hoe de communicatie met de ouders/opvoeders kan geoptimaliseerd worden.

Programma

In deze nascholing worden enkele theoretische kaders meegegeven rond dialoogvoeren met ouders/opvoeders. Daarnaast zoomen we in op enkele reflectiemethodieken waar je als school meteen mee aan de slag kan gaan. Het grootste deel van de tijd gaan we concreet oefenen met de educatieve methodiek. Vanuit enkele gekozen, relevante situatieschetsen voor jouw eigen schoolcontext zoomen we in op hoe je de brug kan slaan tussen ouders/opvoeders en schoolteam en vanuit opbouwend communiceren opvoedingskwesties onder de loep kan nemen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen verschillende reflectiemethodieken om met het schoolteam een gesprek op te zetten rond (gedeelde) opvoedingswaarden en normen;
  • kunnen vanuit het kader van verbindend communiceren een positieve dialoog voeren met het leerkrachtenteam, met het oog op transfer naar dialoogvoeren met ouders/opvoeders van de leerlingen;
  • kennen de methodiek van het spel en kunnen aan de slag met actuele situaties met betrekking tot ouderkwesties op de school. Ze kunnen deze situaties met een positieve bril bekijken en van daaruit zoeken naar aanknopingspunten tot opbouwende dialoogvoering.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het basisonderwijs. De focus van de methodiek is het lager onderwijs maar de inhoud is ook vertaalbaar naar het kleuteronderwijs.

Begeleiding

Valerie Diels is master in de Pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting onderwijskunde en orthopedagogiek. Voordien volgde zij een professionele bacheloropleiding kleuteronderwijs. Ze startte haar loopbaan in het hoger onderwijs en deed ervaring op als lector, verbonden aan opleidingen kleuter -en lager onderwijs, orthopedagogie en sociaal- agogische wetenschappen. Naast haar onderwijsopdracht werkte ze als onderzoeksmedewerker. Als stagebegeleider coacht en ondersteunt ze studenten in hun praktijkervaringen in het (brede) onderwijsveld.

Praktisch

Cursuscode: 21/BAS/058A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 18 maart 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen