Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Zorg   Personeelsadministratie voor beginners in het basisonderwijs

Personeelsadministratie voor beginners in het basisonderwijs

Er wordt inzicht geboden in de diverse personeelsdossiers, zowel op het vlak van regelgeving als op dat van praktische uitvoering.

Programma

 • Waar en hoe informatie vinden over wetgeving, onderwijsactualiteit, formulieren, adressen en telefoonnummers, belangrijke data.
 • Jaarplanning: wanneer moeten welke dossiers/formulieren voorbereid/ingediend worden?
 • Start schooljaar: volgorde van indienstneming, punten ondersteunend personeel, urenpakket, dossier jaarlijkse inlichtingen.
 • Opdrachtenverdeling: ambten, vakken, opdrachtbreuken, bekwaamheidsbewijzen, nuttige ervaring, administratieve toestand.
 • Anciënniteiten: soorten, verschilpunten en berekening.
 • Elektronische verzendingen EDISON.
 • Tijdelijke aanstellingen: werving en onthaal personeel, voorrangsregels, indiensttredingsdossier.
 • Reaffectatie en wedertewerkstelling.
 • Vaste benoemingen: vacantverklaring, voorrangsregels, nieuwe TADD-regeling, dossier vaste benoeming.
 • Verlofstelsels: overzicht dienstonderbrekingen, ziekte- en bevallingsverlof, reglementering inzake vervanging van afwezige personeelsleden.
 • Weddes: berekening en salarisoverzicht.
 • Korte vervangingen, lerarenplatform en niet-ingevulde vervangingen.

Doelstellingen

Je weet waar en hoe je de nodige informatie kan vinden over wetgeving, onderwijsactualiteit, formulieren en gegevens betreffende personeelsadministratie (niveau beginners).
Je kan deze informatie gebruiken in de dagelijkse praktijk van een schoolsecretariaat.

Doelgroep

Ondersteunend personeel en directie BaO en BuBaO, max. 1 jaar ervaring.

Begeleiding

Martine Lieben werkt sedert 2005 als personeelsverantwoordelijke voor een scholengemeenschap die uit 6 basisscholen + 1 school voor buitengewoon basisonderwijs bestaat. Haar takenpakket bestaat uit: ondersteuning Codi-werking en directies; opvolgen van alle administratie en wetgeving betreffende lonen, ziekteverlof, verlofstelsels, arbeidsongevallen… voor het gesubsidieerd en contractueel personeel; berekenen en opmaken lestijdenpakketten en punten; vervangingen zoeken…

Praktisch

Deze cursus loopt over 6 dagen.

Cursuscode: 20/BAS/046A

Beperkt aantal deelnemers.

Syllabus, broodjeslunch voor 6 dagen en drank inbegrepen.


Jouw bijdrage: 686 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 22 oktober 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
donderdag 29 oktober 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
donderdag 12 november 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
dinsdag 24 november 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)
dinsdag 1 december 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)
donderdag 10 december 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen