Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Wiskunde - Wetenschappen - STEM / Techniek 1ste graad   Plasmafysica en kernfusie, als voorbereiding op de Fusieshow

Plasmafysica en kernfusie, als voorbereiding op de Fusieshow

Deze nascholing werd verschoven van 29 september naar 20 oktober 2021!

Klimaatbewegingen zoals Youth For Climate tonen dat de klimaatproblematiek leeft bij de jeugd. Om de opwarming van de aarde en de uitputting van fossiele brandstoffen te counteren, werken we ijverig aan een oplossing. Deze oplossing kan wel eens de ontwikkeling van fusie energie zijn. Het werk is nog lang niet rond. Nieuwe generaties van gedreven wetenschappers zijn nodig. De geïnteresseerde leerkracht kan zich bij deze nascholing informeren over de uitdaging en huidige status van fusiereactoren en het enthousiasme doorgeven aan zijn of haar leerlingen.

Programma

We overlopen de organisatie van de fusieshow ‘Plasma. Fusie! Energie?’ en bekijken de keuzeactiviteiten voor de leerlingen, zodat u optimaal voorbereid aan deze dag kan deelnemen.

We introduceren elementaire deeltjes en bekijken hoe zij de materie vormen. In het bijzonder bekijken we de sterke en zwakke kernkracht die van groot belang zijn bij kernsplitsing en kernfusie.

Om almaar grotere atomen te vormen zijn in verhouding steeds meer neutronen nodig om de kern stabiel te houden. We berekenen wat dit betekent voor de energie per kerndeeltje.

We bespreken de mechanismen waarop energie uit atoomkernen kan worden opgewekt, hetzij door kernsplitsing of door kernfusie, aan de hand van de energievallei.

Om kernfusie te realiseren zijn extreme omstandigheden vereist zoals voorkomen in het plasma van de zon. We bekijken plasmafenomen op aarde en in het universum en technologische toepassingen.

Na een inleiding over zonnefusie, bekijken we de ingenieurtechnische uitdagingen om op aarde iets gelijkaardigs te verwezenlijken. We overlopen de vooruitgang die werd gerealiseerd in de afgelopen decennia.

We bekijken de internationaal gedragen fusiereactor in aanbouw, ITER, van naderbij.

Doelstellingen

Leerkrachten:

  • brengen aan hun leerlingen het belang over van onderzoek naar hernieuwbare of onuitputbare energiebronnen en introduceren hun leerlingen daarbij tot de verschillende aspecten van kernfusie;
  • maken met het gedeelde lesmateriaal hun leerlingen vertrouwd met de deeltjes, krachten en mechanismen die van belang zijn bij kernfusie;
  • bereiden hun leerlingen optimaal voor op de wetenschappelijke show over kernfusie en plasma’s, zodat de leerlingen zo veel als mogelijk uit de show en randactiviteiten kunnen halen.

Doelgroep

Leraren fysica en natuurwetenschappen 3de graad aso en tso.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Begeleiding

Maja Verstraeten is doctor in het domein van de elementaire deeltjes fysica. Aan de Universiteit Antwerpen werkte zij aan het SoLid experiment, waarvoor zij mee de neutrinodetector bouwde bij de BR2 kernreactor in het nucleair onderzoekscentrum SCK-CEN in Mol.

Praktisch

Cursuscode: 21/FYS/007A

Deze nascholing is gratis op voorwaarde dat de leerlingen zijn ingeschreven voor de show. Jouw bijdrage: € 0.

Kostprijs voor deze nascholing indien je leerlingen niet deelnemen aan de show: € 66.


Jouw bijdrage: 0 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 20 oktober 2021 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen