Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Preventie en bescherming op school: de rol van de leidinggevende

Preventie en bescherming op school: de rol van de leidinggevende

De regelgeving inzake preventie en bescherming is immens en evolueert voortdurend. Toch moet deze op directieniveau opgevolgd worden. Hoe geef je leiding en neem je de juiste beslissingen, zonder in de regelgeving verloren te lopen? Wie is verantwoordelijk voor wat en wat is een school wettelijk verplicht inzake preventie en bescherming?
Tijdens deze nascholing behandel je de wettelijke context rond preventie en bescherming, de belangrijkste actoren, de aansprakelijkheid van leden van de hiërarchische lijn en verplichtingen inzake arbeidsongevallen.

Programma

Via het organigram van de preventie maak je kennis met de belangrijkste actoren op school en in de scholengemeenschap inzake preventie en bescherming. Je leert welke hun verantwoordelijkheden zijn en op welke wijze ze je kunnen bijstaan. Je leert eveneens welke je burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid is en die van het schoolbestuur.

Je krijgt inzicht in de basisprincipes van preventie en bescherming en in de wijze waarop alle werkzaamheden passen binnen het dynamisch risicobeheersingssysteem en gestalte krijgen in het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen. Je leert de wet welzijn, de Codex en het ARAB raadplegen zonder je te verliezen in details. Je verneemt wat je te doen staat als je geconfronteerd wordt met arbeidsongevallen, het onthaal van nieuwe werknemers of een externe aannemer, of het aankopen van goederen of diensten. Je maakt kennis met een aantal voorzieningen inzake EHBO, evacuatie en brandveiligheid. Je krijgt een beeld omtrent het implementeren van een welzijnsbeleid in het dagelijks beleid van de school.

De vorming wordt aangeboden onder de vorm van een uiteenzetting, ondersteund met verwijzingen naar relevante informatiebronnen op het internet.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing...

  • heb je een duidelijk beeld hoe het preventiebeleid kan geïntegreerd worden in het dagelijkse schoolbeleid;
  • kan je een coherent referentiekader gebruiken wat de toepassing betreft van de regelgeving inzake preventie en bescherming op school en in de scholengemeenschap;
  • raadpleeg je de wet welzijn, de Codex en het ARAB op efficiënte wijze;
  • bezit je de nodige basiskennis om met alle betrokken actoren op efficiënte wijze te communiceren, hen doelmatig aan te sturen en op te volgen, en samen een dynamisch risicobeheersingssysteem op school uit te bouwen of up-to-date te houden.

Doelgroep

Directie en TAC's  (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs.

Begeleiding

Franky Wauters is van opleiding technisch leraar. Hij was geruime tijd preventieadviseur en werd nadien hoofd interne dienst voor de Broeders van Liefde. Sinds 2015 werkt hij als stafmedewerker bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor preventie en veiligheid.

Praktisch

Cursuscode: 22/TL/003A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

schooleigen documenten zoals het globaal preventieplan, jaarlijks actieplan, beleidsverklaring, resultaten van een onlinebevraging

 

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Er wordt verwacht dat je, op voorhand, een onlinebevraging invult op www.preventcheck.be en de resultaten hiervan meebrengt.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 10 maart 2023 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen