Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Wiskunde - Wetenschappen - STEM / Wetenschapsoverschrijdend   Probleemoplossend denken aan de hand van wiskunde olympiade problemen

Probleemoplossend denken aan de hand van wiskunde olympiade problemen

Door de komst van computeralgebra is het aandeel van technische rekenvaardigheid binnen het wiskundeonderwijs gedaald. Daardoor ontstaat tijd om aandacht te schenken aan een zo mogelijk nog belangrijker aspect van de wiskunde: het oplossen van problemen. Het (vaak algoritmisch) oplossen van oefeningen kan zeer zinvol worden aangevuld met het oplossen van minder herkenbare probleemstellingen. Hoewel de competenties en de attitudes om onbekende problemen op te lossen veel verder reiken dan de wiskunde alleen, leent het vak wiskunde er zich optimaal toe om deze probleemoplossende vaardigheden te trainen. En trainen kan. Hoewel er geen magische strategie bestaat waardoor iedereen elk probleem in één-twee-drie kan kraken, kan men door training vlotheid verwerven in het oplossen van problemen.

Deze cursus heeft een zeer grote overlap met een gelijknamige cursus uit 2011 gegeven door Bart Windels en Stijn Symens.

Programma

Een overzicht van volgende probleemoplossende strategieën (zogenaamde heuristieken), geïllustreerd met in de klas te gebruiken voorbeelden:

- blikwissel

- veralgemening

- isoleren van deelproblemen

- schematische voorstelling

- duivenhokprincipe

- extremaalprincipe

- invarianten

- volledige inductie

- methode van de onbepaalde coëfficiënten

 

De deelnemers worden tijdens de sessie uitgedaagd om mee te zoeken naar de oplossingen van een aantal van de gestelde problemen.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen, gebruik makend van de vele uitgewerkte en praktisch bruikbare voorbeelden, concrete probleemoplossende strategieën gebruiken in de klas.

Doelgroep

Leerkrachten wiskunde 3de graad s.o.

Begeleiding

Stijn Symens is lesgever wiskunde aan de wetenschapsrichtingen van de Univeristeit Antwerpen en reeds vele jaren jurylid van de Vlaamse Wiskunde Olympiade.

Praktisch

Cursuscode: 21/WIS/027A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 17 november 2021 14:00u 17:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen