Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Vertrouwenspersoon   Procescoaching van leergemeenschappen gericht op schoolontwikkeling: een praktische opleiding

Procescoaching van leergemeenschappen gericht op schoolontwikkeling: een praktische opleiding

Klassenraden, MDO’s, vakwerkgroepen, werkgroepen, beleidsgroepen, het zijn maar enkele vormen van overlegplatformen die scholen rijk zijn. Ook al ligt er een agenda op tafel, dat betekent niet noodzakelijk dat de effectiviteit hoog is. Hoe kan een leerkrachtenteam en bijhorend overleg bijdragen tot de effectiviteit in het bredere plaatje van schoolbeleid? Hoe kan je er mee voor zorgen dat de doelgerichtheid tijdens het overleg hoog is, dat alle collega’s ruimte hebben om hun inbreng te doen, dat goed afspreken ook tot concrete acties leiden? Tijdens deze nascholing ervaar je verschillende principes en oefen je concrete vaardigheden om als procescoach mee het verschil te maken op het vlak van schoolontwikkeling.

Programma

Aan de hand van een praktijkgericht denkkader voor schoolontwikkeling maak je kennis met de procescoach en de meerwaarde die deze kan hebben op het vlak van schoolontwikkeling. Vervolgens breng je in kaart welke leerkrachtenteams er op je school zijn, welk doel ze hebben, hoe ze concreet werken en wat goed loopt of een uitdaging is. Die oefening herneem je nadien  voor de toekomstige opportuniteiten gelieerd aan de beleidsthema’s van de school. Je zoomt verder in op de rollen en taken van de procescoach en het mee creëren van gedeeld leiderschap. Je oefent concrete methodieken om dit proces in gang te zetten en je past de coachende grondhouding en vaardigheden om leerkrachtenteams (en breder) te coachen toe in de praktijk. Je ontdekt de meerwaarde van een coach-the-coach-structuur die procescoaches gepast kan ondersteunen. Gedurende de hele nascholing maak je de vertaling naar de eigen school zodat je daar op maat ontwikkelingsprocessen in gang kan zetten.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing...

  • benoem je de meerwaarde van een procescoach voor schoolontwikkeling;
  • benoem je de concrete leerkrachtenteams in de eigen school en toekomstige mogelijkheden daartoe i.f.v. schoolontwikkeling;
  • benoem je de sterktes van en uitdagingen voor effectieve leerkrachtenteams;
  • benoem je de randvoorwaarden voor effectieve leerkrachtenteams;
  • pas je concrete acties toe om de randvoorwaarden voor effectieve leerkrachtenteams te faciliteren;
  • pas je de coachende grondhouding en vaardigheden toe bij het begeleiden van leerkrachtenteams;
  • benoem je de randvoorwaarden voor ondersteuning van procescoaches via een coach-the-coach.

Doelgroep

Leraren, (adjunct-)directeurs, leerlingenbegeleiders, leraren… uit basis- en secundair onderwijs met interesse in het ontwikkelen van leerkrachtenteams in het kader van schoolontwikkeling en in het coachen van teams.

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Wouter Schelfhout heeft een rijke ervaring in het onderwijs als leerkracht, beleidsmedewerker, onderwijsinspecteur. Momenteel is hij als lerarenopleider verbonden aan Universiteit Antwerpen, waar hij onderzoek doet naar professionaliseringsbeleid, school- en kwaliteitsontwikkeling. Hij ondersteunt scholen vanuit GO ALL for learning®.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 22/MK/020A

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen


Jouw bijdrage: 252 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen laptop en lader

 

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 14 november 2022 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
maandag 28 november 2022 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen