Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Personeelsbeleid   Redelijke aanpassingen implementeren op schoolniveau: van concept naar praktijk. Laat je niet afschrikken! - afgelast

Redelijke aanpassingen implementeren op schoolniveau: van concept naar praktijk. Laat je niet afschrikken! - afgelast

Redelijke aanpassingen zijn een belangrijke hefboom voor het realiseren van inclusief onderwijs. Maar hoe organiseer je dat binnen de school? Hoe stuur je het schoolteam hierrond aan? Naast een pedagogisch/didactische hefboom heeft het concept redelijke aanpassingen ook een belangrijke juridische dimensie. Het is dus in het belang van alle betrokkenen (school ouders, leerling) om een goede kennisbasis te hebben over redelijke aanpassingen en zo tot een werkbare en correcte werkwijze te komen binnen de school.

Programma

In de voormiddag verkennen we zowel de juridische als pedagogische aspecten van het concept ‘redelijke aanpassingen (input + onderwijsleergesprek).

In de namiddagsessie ga je actief in kleine groep aan slag met eigen casussen en volgende vragen: Hoe komen we in de school tot ‘goede’ redelijke aanpassingen? Wat zijn valkuilen en suggesties? Wat betekent dat voor de school? Hoe implementeren we dat in onze werking?

Doelstellingen

De deelnemer

  • kent het belang van het concept ‘redelijke aanpassingen’ (RA) voor het onderwijs;
  • kent de juridische consequenties inherent aan RA;
  • kan RA plaatsen binnen de zorgvisie, -beleid van de school en het zorgcontinuüm in het bijzonder;
  • kan richting geven en het team ondersteunen i.f.v. het pedagogisch/didactisch invullen van RA;
  • kan meedenken vanuit de beeldvorming (HGD of ICF) om tot RA te komen voor een leerling;
  • kan het kader hanteren om de disproportionaliteit van redelijke aanpassingen bepalen.

Doelgroep

Directies, TAC’s, beleidsmedewerkers.

Begeleiding

Beno Schraepen is lector orthopedagogiek en onderzoeker aan de AP Hogeschool. De voorbije 20 jaar volgt hij via diverse onderzoeken en (inter)nationale projecten de evoluties rond inclusie in het onderwijs en andere levensdomeinen. Hij geeft vorming en coacht, begeleidt diverse onderwijsprofessionals en scholen in hun zoektocht naar meer inclusie in de klas.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mee te brengen door cursist

Laptop, tablet,...

Verwachte voorbereiding door deelnemer

De zorgvisie en het beleid van de school, een concrete casus voor het bepalen van redelijke aanpassingen, vragen.Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen