Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Zorg   Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen (herhaling 1)

Rekenmoeilijkheden in het eerste leerjaar herkennen, begrijpen en opvangen (herhaling 1)

Kleuters die richting lagere school gaan, zijn ervan overtuigd… Ze zullen leren lezen, schrijven en ook rekenen. Leerkrachten weten dat dat niet voor alle kinderen evident is.

In deze nascholing bekijken we waarom sommige kinderen het tellen, het aanvankelijke getalbegrip, de eerste rekenopdrachten niet onder de knie krijgen en hoe je voor hen een wezenlijk verschil kan maken. Je vertrekt vanuit de observatie en een ondersteunend denkkader om te komen tot concrete, speelse inoefensuggesties.

Programma

We richten ons tijdens deze nascholing specifiek op de leerlijnen van de eerste klas. We bekijken voor de verschillende items wat de kinderen moeten kunnen om deze te halen. Waar en waarom het kan mislopen en welke mogelijkheden je hebt als klas- of zorgleerkracht om deze moeilijkheden aan te pakken. Verder bekijken we een schat aan speelse oefenvormen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • begrijpen waarom sommige kinderen het tellen, het splitsen en het optellen en aftrekken tot 20 niet onder de knie krijgen;
  • kunnen deze moeilijkheden in een heel vroeg stadium herkennen en aanpakken;
  • kennen speelse oefenvormen waarmee je in hoekenwerk ook niet-rekenzwakke kinderen kan motiveren. 

Doelgroep

Leerkrachten en zorgcoördinatoren eerste leerjaar (BaO en BuBaO).

Begeleiding

Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 25 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze schreef in de voorbije jaren de praktijkboeken van de 'Rekenwereld tot 20, 100 en 1000' en het praktijkboek 'Metend rekenen'. Ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand en recent schreef ze ‘Kijk, de komma’. In haar werk zoekt ze steeds naar die strategieën, ondersteuningen, werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en ontwerpt ze spellen die hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Praktisch

Cursuscode: 19/LAG/072B

Beperkt aantal deelnemers.

Syllabus, dranken en lunch (broodjesmaaltijd en soep) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 24 januari 2020 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen