Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / Evaluatie   Rekenzwakke leerlingen vaardig maken met kommagetallen

Rekenzwakke leerlingen vaardig maken met kommagetallen

Iedereen moet op één of andere manier het rekenen met decimale getallen onder de knie krijgen, we ontsnappen er immers niet aan. Voor wie straks de A-stroom in gaat, is dit evident. Maar ook voor wie zich op een beroep richt, is deze vaardigheid cruciaal. Jij als leerkracht weet echter dat rekenzwakke kinderen hier voor een hele uitdaging staan. In deze nascholing bekijken we specifiek hoe jij hen nog meer kan helpen.

Programma

We bekijken heel concreet hoe je rekenzwakke kinderen kan begeleiden in het verwerven van dit inzicht. Wat vertelt 'de komma' ons, hoe kan je vatten dat de plaats van een cijfer binnen het getal zijn waarde bepaalt?
We staan eerst stil bij het lezen, schrijven en visualiseren van kommagetallen om nadien de vier hoofdbewerkingen door te werken.
Voor ieder item dat we bespreken, gaan we na waarom rekenzwakke kinderen het hier zo moeilijk mee hebben en krijg je een demonstratie over hoe je hen kan helpen om dat item te ‘vatten’.
Daarna volgt een oefenfase waarbij we heel doelgericht een spel inzetten. Bij deze spellen mogen de deelnemers à volonté de fouten van hun leerlingen kopiëren. Dit geeft aan de lesgever de kans om daar telkens mediërend op te reageren.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • begrijpen waarom decimale getallen voor kinderen zo’n taaie materie is;
  • krijgen handvaten aangereikt om hen hierin nog beter te helpen en ondersteunen;
  • gaan met een schat aan speelse oefenideeën naar huis.

Doelgroep

Leerkrachten uit het 4de leerjaar en de 3de graad gewoon en buitengewoon lager onderwijs, alsook zorgleerkrachten.

Verder ook interessant voor leerkrachten uit de B-stroom van het secundair onderwijs.

Begeleiding

Hilde Heuninck heeft zich als logopediste reeds meer dan 25 jaar toegelegd op het begeleiden van kinderen met ernstige rekenmoeilijkheden. Ze schreef in de voorbije jaren de praktijkboeken Rekenwereld tot 20, 100 en 1000 en het praktijkboek Metend rekenen. Ook het breukenlaboratorium en diverse Mathellispellen zijn van haar hand en recent schreef ze Kijk, de komma. In haar werk zoekt ze steeds naar die strategieën, ondersteuningen, werkvormen die de kinderen inzicht bijbrengen en ontwerpt ze spellen die hen motiveren om dit inzicht in te oefenen.

Praktisch

Cursuscode: 24/LAG/083A

Cursusmateriaal en lunc inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 15 november 2024 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen