Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Kleuteronderwijs / Zorg   Rust brengen in je klas

Rust brengen in je klas

Lopen, rennen, springen, vliegen en weer opstaan... Kleuters krijgen zoveel over hen heen en nemen die onrust mee de klas in. Vaak zijn ze nog niet in staat een grote hoeveelheid prikkels te verwerken. In deze nascholing geven we heel concreet invulling aan de rust die daarvoor nodig is.

Programma

  • We verkennen de achtergronden en oorzaken van toenemende onrust in de kleuterklas.
  • We focussen op de leerkracht: Wanneer kom je zuurstof tekort voor je kinderen? Op welke momenten blaak je van energie? Kan je de wereld en alle moeilijkheden in je klas aan?
  • We focussen op de kleuter: Hoe kan je kinderen leren om met bewuste aandacht hun gevoelens waar te nemen en hier gepast op te reageren, zonder te oordelen, zonder anderen te kwetsen?
  • Met heel concrete oefeningen en tips op kleuterniveau ervaren we hoe we "rust" kunnen brengen in onze kleuterklas.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • het belang van een rustgevend klasklimaat en de impact ervan op het welbevinden en de betrokkenheid van kleuters aan het schoolteam uitleggen;
  • het effect van de eigen leerkrachtstijl op de beleving van kinderen beschrijven;
  • meer rust brengen voor je eigen leven, voor je professionele leven en voor je kleuters;
  • de praktijkvoorbeelden toepassen in de eigen klaspraktijk.

Doelgroep

Kleuterleid(st)ers.

Begeleiding

Liesbeth Borms studeerde af als leerkracht lager onderwijs. Ze heeft 10 jaar ervaring als onderwijzer. Daarna werkte ze mee aan nascholingsprojecten voor de basisschool rond wereldoriëntatie en muzische opvoeding. Gedurende 7 jaar was ze directeur van een basisschool in Turnhout. Ze is CEGO-vormingsmedewerker rond verschillende thema's voor het kleuter- en lager onderwijs.

Praktisch

Cursuscode: 19/KLE/013A

Beperkt aantal deelnemers.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 21 november 2019 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen