Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon basisonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   Samen leiden: de weg van de positieve samenwerking in een beleidsteam

Samen leiden: de weg van de positieve samenwerking in een beleidsteam

Samen leidinggeven, coördinatietaken verdelen en werken met verschillende leidinggevenden voor verschillende bevoegdheidsdomeinen is vandaag eerder de norm dan de uitzondering. Vaak is het een zegen om een klankbord te hebben, niet alleen te staan op de hoogste trede van de hiërarchie-ladder en jezelf te kunnen toespitsen op één domein omdat je weet dat een collega elders de verantwoordelijkheid neemt. Taken en mandaten delen, betekent vaak dat je geen 7 ballen tegelijk in de lucht moet houden en je kan toespitsen op wat aansluit bij jouw expertise en interesse.
Toch loopt het pad in een directieteam niet altijd alleen maar over rozen. Of een directieteam een meerwaarde is, hangt samen met hoe je taken en mandaten verdeelt, hoe je communiceert en hoe je de samenwerking structureert en evalueert. Wil jij dit met jouw team bereiken, wees dan welkom in de wondere wereld van de optimale samenwerking als leidinggevenden.

Programma

Je kijkt in deze nascholing naar hoe je als directie- of coördinatieteam beter kan samenwerken en conflicten vermijdt. Je zoomt in op manieren van werken die open communicatie en een feedback-cultuur stimuleren, transparantie bevorderen en het voor zowel jezelf als voor alle collega’s op school duidelijk maken wie waar mee bezig is.
Je onderzoekt wat er binnen je directieteam nodig is om de samenwerking zo goed mogelijk vorm te geven, conflicten te voorkomen en een werkomgeving te creëren waar iedereen tot zijn recht komt en zijn taak zo goed mogelijk kan uitvoeren.

Je leert tijdens deze nascholing hoe je:

 • de samenwerking structureert;
 • de mandaten verdeelt;
 • de samenwerking opvolgt en evalueert;
 • met elkaar communiceert;
 • duidelijk maakt aan derden wie er waarvoor bevoegd is;
 • de communicatieflow vanuit het directieteam naar derden zo efficiënt mogelijk laat verlopen.

Je krijgt heel wat concrete tips en tricks om de samenwerking zo goed mogelijk te structureren en problemen te vermijden. Er wordt bekeken hoe je irritaties en misverstanden kan vermijden en op een opbouwende manier kan evalueren en optimaliseren.
Daarnaast wordt er gewerkt met concrete cases en is er voldoende ruimte voor zelfreflectie en het behandelen van persoonlijke uitdagingen en noden.
Je gaat naar huis met nieuwe inzichten, werkpunten voor jezelf en enkele praktische modellen en ideeën om het samenwerken in het coördinatieteam van de eigen school te verbeteren.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

 • weet je wat de basisvoorwaarden zijn om succesvol in een directie/coördinatieteam samen te werken;
 • weet je wat ‘governance policy’ is en hoe je dit instrument ontwikkelt om een optimale samenwerking mogelijk te maken;
 • integreer je processen die enerzijds een optimale communicatie in het team en anderzijds een efficiënte communicatiedoorstroom naar alle geledingen van de school bevorderen;
 • voer je enkele ingrepen door die een feedbackgerichte cultuur in het directieteam bevorderen;
 • heb je een analyse gemaakt van de samenwerking binnen de eigen school;
 • weet je wat je op jouw school moet aanpassen of invoeren om een efficiënte en prettige samenwerking op directieniveau mogelijk te maken.

Doelgroep

Iedereen die deel uit maakt van een coördinerend team binnen de school (alle niveaus): directieleden, graadcoördinatoren, technisch adviseurs

Begeleiding

Caroline Steyaert, Algemeen Directeur bij AFS Interculturele Programma’s, voormalig oprichter en jarenlang coördinator van Zin-d’erin(g) (het huidige Pimento). Jarenlang free-lance lesgeefster, zowel nationaal als internationaal, voornamelijk binnen de sectoren onderwijs en social profit. Zij werkt voornamelijk binnen de thema’s communicatie, leiderschap, werken met tieners en jongvolwassenen (begeleidingshouding), diversiteit op school, intercultureel leren, polarisatie. Is sinds 2018 Qualified Facilitator voor Global Competence Education (en 21ste eeuwse vaardigheden).

Praktisch

Cursuscode: 24/DR/294A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 9 oktober 2024 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen