Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Samen met alle ouders werken aan leesbevordering: voorwaarden op schoolniveau

Samen met alle ouders werken aan leesbevordering: voorwaarden op schoolniveau

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel ' Samen met alle ouders werken aan (voor)leesplezier'.

Ouders zijn onmisbare partners in het leesnetwerk van je school. Tijdens deze nascholing ligt de focus op de voorwaarden op schoolniveau om tot een geslaagd partnerschap te komen. Wat zijn de eerste stappen in visie en beleid? Wat is de rol van ouders als het gaat over leesbevordering en hoe kan dit versterkend werken op jullie schoolpraktijk?

Programma

Je frist op hoe de taalontwikkeling van (meertalige) kinderen verloopt en wat de rol van een helpende volwassene is. Aan de hand van stellingen stel je het verschil scherp tussen de rol van leerkrachten en de rol van ouders. Je krijgt methodieken mee die je met je schoolteam kan toepassen om tot realistische verwachtingen ten aanzien van ouders te komen. Verwachtingen die een bewezen effect hebben op het schoolsucces van kinderen en die je kan overnemen in een engagementsverklaring, in je schoolvisie of in je communicatie.
Dankzij concrete handvaten leer je hoe je ouders kan inschrijven in je leesbeleid ongeacht hoever je momenteel met je leesplan staat.

Je hebt de kans om met behulp van quick-scans verbeterpunten van je school op te sporen. Zo kom je te weten waar jullie staan op vlak van visieontwikkeling rond meertaligheid. Je analyseert welke essentiële informatie over gezinnen jullie al hebben en welke nog ontbreekt. Daarbij krijg je telkens tips over hoe je daarmee verder kan. Bovendien leer je materialen, denkoefeningen, referentieorganisaties en relevante informatiebronnen kennen. 

Je staat samen stil bij het belang van boeken in de thuiscontext en hoe jullie als school daar een groot verschil in kunnen maken. Hierbij worden ook oplossingen aangereikt om financiële en praktische drempels weg te werken. Met voorbeelden uit andere scholen en bruikbare materialen verkleinen we de kans op schade en vergroten we de kans op enthousiasme bij alle betrokkenen. Je leert boeken en taalmaterialen kennen die ook geschikt zijn voor gezinnen zonder leescultuur, laaggeletterde ouders en meertalige gezinnen.

Tot slot helpen we je op weg om de juiste ouderactiviteiten te kiezen. Want niet elke ouderactiviteit werkt voor iedere ouder even goed. Welke formules doen het beter bij laagopgeleide ouders? Waarop let je best in de uitnodiging? Wanneer is het zinvol om iets op schoolniveau te organiseren en wanneer is de veiligheid van de klas voor ouders meer aangewezen? Met deze kapstok vermijd je dat je team investeert in activiteiten die niet werken voor de groep ouders die je wil bereiken. Hierbij verliezen we nooit de laagopgeleide ouder uit het oog noch gaan we voorbij aan de meertalige context waarin veel leerlingen opgroeien.

We voorzien reflectietijd om ter plaatse telkens de vertaalslag naar jouw school te maken. Je keert huiswaarts met haalbare ideeën geënt op jouw school en prikkelende ambities om met je team op te nemen.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

  • heb je meer inzicht in de rol van ouders bij leesbevordering thuis;
  • weet je welke verwachtingen t.a.v. ouders realistisch en effectief zijn;
  • zet je met je team verdere stappen in beleidsvoering en visieontwikkeling rond dit thema;
  • benoem je de stappen op schoolniveau om tot succesvolle praktijkacties met ouders te komen;
  • neem je ouders als partners op in (bestaande) taal- en leesplannen;
  • kies je effectieve ouderactiviteiten gericht op de doelen uit jouw leesbeleid en op maat van je doelgroep;
  • is het helder waar je school staat en welke taken er nog liggen;
  • breng je een efficiënte uitleen van geschikte boeken in de praktijk;
  • heb je argumenten om andere leden van je team te motiveren om hier tijd en energie in te investeren;
  • neem je evidence informed beslissingen over de invulling van jullie partnerschap met ouders.

 

Doelgroep

Deze nascholing richt zich op ondersteunende functies in onderwijs zoals zorgcoördinatoren, directies, beleidsondersteuners. Verder zijn ook pedagogisch begeleiders, onderwijsopbouwwerkers en brugfiguren welkom. 
(Zorg)leerkrachten en leerkrachten in opleiding kunnen deze nascholing volgen indien ze op deze manier impulsen willen geven aan hun directies of de opgedane inzichten willen delen met hun team. Hiervoor is een minimum aan beleidsvoerend vermogen wenselijk.

In de namiddag volgt een meer praktijkgerichte nascholing die hierop aansluit: Samen met alle ouders werken aan leesbevordering: materialentips en praktijkvoorbeelden

Begeleiding

Eefje Raets werkt bij de Schoolbrug aan een partnerschap tussen school en ouders in functie van het schoolsucces van het kind. Ze bundelt haar krachten met schoolteams en ouders om van leerlingen lezers te maken. Haar expertise omvat werken met laagopgeleide en beperkt gealfabetiseerde ouders in een superdiverse meertalige context .

Praktisch

Cursuscode: 24/BAS/133A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een smartphone, tablet of laptop

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 8 mei 2025 09:00u 12:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen